www.kabulnath.de کابل ناتهـ،

دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

اندیشه های شهر شعر

 

ادبی  ـ هــنری

 

تاریخی  ـ  اجتماعی

 


پرتو نادری

تمام دریاچه های آفرینششبگیر پولادیان

در افق فاجعه (۲)زبیر هجران

تاک شمالیسالار عزیزپور

نفرین عشقحسن خان اهتمام

حسن (غزل)


المـــاس بـــــاور

زما ژوندونحصینه نــــیکزاد

زمستان ١٣٨٦ در غرب كشور
محمد زرگر پور

رنگ فــــــــــــردا
منصور سایل شباهنگ

در آیینه ی بزرگ دانشگاهیاسر وحید

شیرین زبان
 

 

تنکس گاد

 

بشیر سخاورز

تنكس گاد كه خالد حسينى دو رمان خود را به زبان انگليسى نوشت وگرنه مشتى از رضا براهنى هاى ما نمط او را در يك چاشت خشم آلود بر بام مى كشيدند و چنان مى تكاندند .....

 

 

 

 

 

اندر باب فارسی  و فارسی دری

 

استاد نصیر مهرین


 

استاد رهنورد زریاب


 

استاد لطیف ناظمی

 

داکتر اکرم عثمان

 

 

 

فارسی می خوانم....


محمدصادق دهقان

 

 

گزارش مختصر
مظاهره افغانها در لندن

عبدالجبار آریایی

 

 

یک شب قوس
داستان کوتاه از

خاتول مومند

 

(()) (()) (())

 

 


 

 

افغانستان آشیانه مصیبت ها
۲

خلیلزاد رئیس جمهور آینده افغانستان؟ 

 

نصیر مهرین

 

 گر با الهام از امیدواری خویش، برای جامعه یی که مدتها شاهد مصیبت زایی وآشیانه پرورش انواع ناهنجاری ها بوده است، دریچهً بهبودنگری را بگشاییم، وبپذیریم که آبادانی را در افق های وعده ها میابیم.....

 

 

 

 

قوای ثلاثه در کار سرکوب روشنفکران
و آزاد اندیشان!!

 

داکتر اکرم عثمان

 

هر روز رجال ما اعم از وزیر و وکیل، دنیاگرا و آخرات گرا گُلی به آب میدهند که اسباب حیرت و تعجب مردم کوچه و بازار را فراهم می کنند. 

بعضأ از زبان مبارک آنها مطالبی می پرد که باورنکردنی است و خبر از بحران آفرینی عمدی و غیر عمدی میدهد......

 

 

 

پیشینهء پارلمان
 یا شورای ملی در افغانستان

 

پرتونادری

نخستین تلاش ها در جهت ایجاد پارلمان یا شورای ملی  در افغانستان در زمان شاه امان الله خان آغاز یافت . صباح الدین کشککی باور دارد که   پس از انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان در زمان اما ن الله خان یک شورای دولتی  ایجاد گردید.  او در کتاب دههء قانون اساسی می نویسد  :...

 

 

په ۲۰۰۸ م کال کې دافغانستان لپاره دغربی نړی پلان

ژباړونکی : حبيب الله غمخور

د۲۰۰۷ کال په منی کښي آمريکا،ناټواوددوي غربی متحدينولخوا د۲۰۰۸ کال لپاره په افغانستان کې دپوځی عملياتودستراتيژي ډيره برخه تدوين  شول

 

 

 

تراکم فاجعه ها در نیستی دولت

 

حسین مبلغ

یکی از واژه های پرمصرف در رسانه هابی خبری ما، مثلا ً در پهلویی واژه های "جامعه مدنی" و "گفتمان" و ...، کاربرد واژه "بحران" است: "بحران اعتماد"، "بحران حکومت" و در این اواخر در بی بی سی سخن از "بحران برف باری" در افغانستان نیز بود.

 

 

 

انتقاد و اعتراضنامه

محمود نجفی

 

 

به یاد قیام سوم حوت کابل
١٣۵٨

صدیق مصدق

 

 

زبان ستیزی
ملاحظاتی در عقب ماندگی فرهنگی
 سیاستمداران افغانستان

داکتر لطیف طبیبی

در جریان ماه فبروری ۲٠٠٨ ، که درتاریخ معاصر افغانستان- به خاطر شکست وخروج ارتش شوروی سابق ازافغانستان - ماه سرفرازی مردم وادی های هندوکش در تاریخ ثبت شده است، ما شاهد دخالت مستقیم وطغیان اسلامیست های افغان

 

 

 

« کوه تلویزیون » در کابل
 وجود ندارد

  

ایشور داس

 تلویزیون و شبکهء جهانی انترنیت در واقع پدیدهً بس شگفتی آور و حیرت برانگیز اند. بیننده و خواننده می تواند در یک چشم زدن ، با پنج قارهً جهان ارتباط تأمین کند و فراتر  ازین ، از راه  انترنیت در استجواب مستقیم قرار گیرد. بجاست که برای مخترعین دانشمند آنها بهشت برین .....

 

سال سوم
 شمارهء ٦۷
 دلو/ حوت
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

١٦ فيبروری
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

ضايعه ی بزرگ علمی


درگذشت پوهاند داکتر
 رجب علی طاهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در افق فاجعه
سروده های از
شبگیرپولادیان

 لهجات سکندر شاهی
مؤلف یحیی کابلی
با تصحیح
داکتر سیده بلقیس

 طرزی و سراج الاخبار
اثری از
داکتر بشیر سخاورزچرا افغانستان
در مسیر تاریخ
توقیف شد؟
نصیر مهرین

 

 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

     Update   vom                  16.02.2008                  nächste Update     am           08.03.2008


www
.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا