www.kabulnath.de کابل ناتهـ،

دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

 

 

 


پرتو نادری

یک لقمه روشنایی

 

 

 


افسر رهبین

بیمی و خلسه یی

 

 

 


لطیف ناظمی
 

غروب پامیر
 

 

 


داکتر اسدالله شعور

فصل فاصله ها

 

 

 


همــــا آذر

همـــزبان
 

 

 

خنده های مجسم

فیروز خـــاور
( بلخ)

 

 

 


نادیه فضل

یک برگ شقایق
زبیر هچران

انگور چاریکاری
 

 سرودپرداز مردمی افغانستان،

بیرنگ کوهدامنی

درگذشت!
بهشت برین جایش باد!


 

ستارهء دیگر از آسمان شعر امروز فرو افتاد

 

په زيات وير او غم  مي د خدای بخښلي بيرنګ کهدامنی د مړيني  خبر واورېدۍ .

پوهنمل رسول باوری

 


تعامل زبان و ادبيات فارسى

 با فرهنگ هندی ها

دكتر خان عامر

 

با لشكركشى محمود غزنوى به هند، زبان فارسى نيز با لشكر آراسته زيبايى، روشنايى، دانش، معرفت و عرفان به هند لشكركشيد.

غزنويان جان مردمان را براى توسعه قدرت گرفتند، حرمت‏ها را شكستند، خانه ‏ها و معبد ها را ويران كردند اما زبان فارسى ارواح را تسخير كرد، جان‏ها را فراخنا بخشيد، دست‏ها را به هم پيوند، ......

 

 

 

قضاوت تند حقوقی

به مناسبت هشتادمین
سالروز تولد  گیونتر گراس

برگردان از نیلاب سلام

 

«»«»«»«»«»«»

 

 


استاد رهنورد زریاب

روانشناس و پیر زن
 

 

 


عزیز الله ایما

خونریزتر

 

ویروس منطقه یی تروریسم

 

نصیر مهرین

 در ارزیابی ازپدیدآوری و گونهء پدیدآیی و مصیبت آوری تروریسم سالیان پسین نیزگمانی نتوان راه داد که هراس ها و اندوه های بیشماری را برمردم منطقه تحمیل میکند . مردمی که سالهای بیشمار در زیرفشار گونه های مختلف انسان آزاری و نابودی های بدنی امکانات وفرصت های زیادی را از دست دادند ...

 

 

 

نظری یک راه حل متعادل

 

داکتر اکرم عثمان

 

 وطن ما افغانستان یک موجود عجیب الخلقه است. نود فیصد آن را کوه ها پوشانیده اند و سه چهار فیصدش را صحرا ها و بیابانها. با آنکه رودخانه های زیادی در بخش های باقیمانده جاری می باشند کشتزار ها و کشاورزها از کم آبی و خشکسالی های .....

 

 

 

 

بنای قصر چهل ستون به سمت شرقی بالاحصار کابل

 

احمدعلی کهزاد

 

‏زمانشاه در دورهء کوتاه ٩ ‏ساله سلطنت خود با اینکه گرفتاری های زیاد در داخل خاک ‏افغانستان و در خاک های مفتوحه قلمرو درانی و در سرحدات شرقی و غربی و شمالی کمتر به وی فرصت میداد که در کابل بماند بازهم هروقت مجالی یافته به آبادی و احداث باغ ها و طرح و بنای برخی عمارت ها در بالا حصار و شهرکابل .....

 

 

 

 

مدرسه دیوبند و تأثیر آن
در دگرگونی های سیاسی افغانستان

داکتر جهاندارشاه خاوری

 

ازقدیم الایام اروپایی ها محصولات هندی، چون فلفل، برنج، پببه، شکر وغیره را از کا روانهای تجارتی آسیایی بدست می آوردند. با آغازجنگهای اروپاییان با مسلمانان که منتج به بسته شدن راههای تجارتی خشکه شد، دست اروپاییان از محصولات هندی کوتاه گردید....

 

سال سوم
 شمارهء ٦٢ 
قوس
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

دسمبر۲۰۰۷
عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

هژبر شینواری
و
داکتر پروین پژواک

تقدیم میدارند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور معرفت


 

 

 

 

 

 


از گنجستان تصنیفآهنگهای هندی واردو
 به فارسی

 

 

 


 

       
 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom         01. 12. 2007                             Nächste Update am         15.12. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا