ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

 

٢

 

 

 

۳

 

 

 

٤

 

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

٩

 

 

 

 
 
   
" "

(۱٠)

ی ǘ
 
 

" "

ی ǘ
ی ی
www.ppazhwak.hozhaber.com

 

ی ʐ

 

ی ی ی ی ϡ ی .

ی 䐡 ی ѡ  ی ѡ ی ی ա ی ی ... ی ی ی.

ی ʐ ی یی.

ǐ Ȑیϡ ی .   ǐ ی ی ϡ ی ی .

 

۱۳۷۱/۳/۲۲

یی

 

ی ی یϡ ѐ یی.

یی ی ϡ ی.

ی ʡ ۍی ی ی.

ی ی ی یی ی.

ییی یی .   ی یی ییی .

 

۱۳۷۱/۳/۲۲

 

ی

 

ی ی ӡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی.

ی ی ی ی ی .   ی ی ی Ԙ ی ی ی.

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

۱۳۷۱/۱۰/۲۷

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی یی ی ی ϡ ی یی : 

... ی ی !

 

١٣٧١-

ی

 

ی .

ǐ ی ی یی ی ϡ ی ی ی.

ǐ ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی .

ی .   Ȑیی ی ی ی ی!

 

۱۳۷۲/۱/۲۲ 

 

 

 

    ۱۵٠                         /       ۱۳۸٩  یی                ۱۶ ǐ ٢٠۱۱