دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 

اووه زورورې ورځې!


انور وفا سمندر

 

 

 

از  دنیــــــای موســــیقی

 

یاد دگرباره ازپران ناتهـ


ای کاتب تقدیر. . . !


چیت رام

 

 

 


آوازی آعشته با جوهر درد


زلمی رزمی

 

 

 

چنــــد سروده

 

جهـــــــــان رنگ


بشیــــــــر سخـــــاورز

 

 

دلا نزد کسی بنیشین...


مولانای بلخ

 

 

در فراز برج خاکستر
در نهایت شب


شبگیرپولادیان

 

 

راه


رفعت حسینی

 

 

جنگـــــل و بهـــــار


هما آذر

 

داســــــــتان کوتـــاه

 

... و ستاره گریسته بود
رمان از
٢

نعمت حسینی

 

 

معرفی کتــــاب

 

سازمان جاسوسی « خاد »

در هرات و خاطرات تلخ زندان


 

 


سالروز فرمان تبعيض انگيز طالبان
عليه هندوان و سیکهـ هایی افغان

 

 


گفتگوی صدای المان با گردانندهء کابل ناتهـ

بی انصافی های روز افزون در مقابل هندوان افغان

 

 

بوی درد از سخن انارکلی میاید


سخن کابل ناتهـ

 

هموطنان ما از چند ماه به اینطرف شاهد هستند که آمادگیها ونا آمادگیها برای انتخاب رئیس جمهورکشورسر زبانهاست. اینکه چه کسانی و با کدام اهداف و منظورها خود را نامزد کرده اند، شاید بسیار دلچسپ باشد.

 

 

 

راز خوابیده - اسرار مرگ


 داکتر نجیب الله
بخش دوم


تالیف رزاق مأمون

 

 

 

تصویرهای شکنجه گران

 

نصیر مهرین

 

سحرگاه ۱٤می، رسانه های جمعی ازتجدید نظرباراک اوباما رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکا دربارۀ انتشارعکس های خبردادند که حاکی ازآزارواذیت وشکنجه درچندین زندان است. ........

 

 

یادداشتهایی من

چند نمونه از شعور سیاسی

 

عتیق الله نایب خیل

 

درماه جوزای سال ۱۳٦٠خورشیدی در زندان پلچرخی کابل ، حدود دوصد نفر، دریک اتاق عمومی روز های دشواری را سپری می کردیم که افزون  بر مشکلات عدیدهً دیگر گرمی هوا و بوی و تعفنی، که از سبب کثرت تعداد و کمبود پنجره ،به وجود آمده بود ، ........

 

 

مقبــــرهء  باباحاتم،

یک آبدهء غوری در شمال افغانستان

 

محقق محمد اکبر امینی

 

قبل از اینکه وارد اصل موضوع گردیم میخواهم بگوم که در سال 1358 ش. نگارنده با یک نفر مهندس فرانسوی در ترمیم مقبرۀ باباحاتم اشتراک کرده راپورمفصل کار ترمیم ، پاککاری و حفریات اطراف آن مقبره ......

 

 

ارغون خان

 

برگردان انجینر براتعلی فرهید

 

ارغون خان چهارمین شاه امپراطوری منگول ایلخانی (1284 -1291)، فرزند ابقاخان ومانند پدر، بودائی صادق (هم چنان طرفدار عیسوی) بود. وی مشهور است به فرستاده گان متعدد به اروپا، در یک کوشش نا موفق، برای تشکیل جبهۀ فرانکو ـ منگول، بر ضد مسلمان درسرزمین مقدس ...

 

 

حاکمیت دولتتی پاکستان در منطقهء سرحد


(صوبه سرحد) به یک برسوم محدود است


برگردان گوکل چنـــد کَکٌر

 

 

در حمایت از خانم سوو کییبرکردان ایشور داس

 

 


 

شمارهء ٩٦
ثـــور/ جـــوزا
۱۳۸۸
هجری خورشیدی
می ٢٠٠٩
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())
استاد کاظم کاظمی

در برنامهء خاطره ها
و ترانه ها
بی بی سی

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 05.  2009          Nächste     Update    am            01.  06. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا