سال اول   شمارهً ١٢ سنبله    ١٣٨٤    هجری خورشیدی       سپتمبر      ۲۰۰۵  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

 

 

 

 

 

 

 

هدیه
به دوستان شعر
توضیجات

استاد واصف باختری
در مورد شعر دو دههء اخیر کشور

 

 

بیم و امیــد
در اشعاری از
محمدکاظم کاظمی

نوشتهء نصیر مهرین

اگر نگویم که در غربت مهجوری، خواندن شعر و داستان، یار و یاورم بوده است، نا سپاسی در برابر این یارانم است. و اگر چشم پوشی از یاران آزاردهنده را به کارنبندم، گفتنی است شعر و داستان بد و حرام را نیز خوانده ام. اینبار در طی مسافرتی....

 

 

 

سروده های نازنین
و
نشر نشده
ء

رفعت حســــــينی

 

 

 

"بشنو از نَی"
از

داکتر اسدالله حبیب

 

 

 

کــــابل جان
سرودهً از
استاد خلیل الله خلیلی

 

 

 

چند رباعی و دوبیتی
از
کاظم کاظمی

 

 

 

ناگــــــــزیر
پارچه شعر از

خالده لهیب نیازی

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     احمدشاه مسعود و
 ایالات متحدۀ امریکا
 سالهای جهاد ومقاومت
    
بمناسبت حادثۀ نهم
 سپتمبر2001چهارمین سالروز
     حملۀ انتحاری بجان
 احمدشاه مسعو
د

نوشتهء محمداکرام اندیشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور معرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نکته هايی

درارتباط به گزارش و گزارش نويسی

چگونه باید گزارش نوشت؟!

فرجامین قسمت

نبشتهء پـــرتو نادری

پيش از آن که به نوشتن گزارش آغاز می کنيد اين چند نکته ء زيرين را در نظرداشته باشيد: آيا هدف گزارش را مشخص کرده ايد؟ يعنی می خواهيد با ارائهء ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گربهء چهارم
داستان کوتاه از

اکرم عثمان

نيمه های پائيز بود. هنوز آفتاب از دم و دود نيافتاده بود. اگر همت ميکرد می توانست پشت و پهلوی آدمهای نم کشيده را گرم کند و بنوازد. اما برعکس کابل، که چهار فصل منظمی داشت اوضاع و احوال اين شهر بيگانه از اقليم گرفته....

 

سلطل های آب و
 خريطه های ارزان
داستان کوتاه از
سپوژمی زریاب

چند روز میشد که به بچه همسایه ما می اندیشیدم؛ در خانه، در مکتب، در بازار، همه جا. بچهء همسایهً ما آرامشم را گرفته بود. به هر چه می اندیشیدم و چیزی در ذهنم میساختم او وارد ذهنم می شد و بالگد محکمی هرچه را که ساخته بودم برهم میزد. آن وقت اگر در خانه می بودم،.......

 

 

 

 

روزی که دستانم صدا نداشت
داستان کوتاه از
ضیا افضلی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

میرزا "نصرالدین شاه" غالب

برگردان از :

داکتر سیاه سنگ

شاعر بيمانند زبان اردو، ميرزا اسدالله خان غالب، سالها سوژه انديشيدني براي شماري از فلسمازان بوده است. چند دهه پيشتر سهراب مودي (سازنده و کارگردان پرآوازه سينماي هند) فلمي ساخت به نام "ميرزا غالب" که در هند و بيرون از آن شهرت زيادي ...

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

آتش در باد
نقد ادبی از:
غلام حضرت حسینی باران
از کابل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

PDF

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

تاسیس حکومت مؤقت

 آزادی خواهان هند در کابل

به یاری دولت

مشروطه خواهان دوم

نوشتهء داکتر اکرم عثمان

تردیدی ندارد، که هند وافغانستان قبل از قرن هفدهم بار ها تاریخ متداخل داشته ا ند، به کرات بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند واز یکدیگر تاثیر پذیرفته اند. این کنش و واکنش در عرصه های زیادی از جمله عرصه های نظامی، سیاسی و اجتماعی خود را نمایانده است. اما مهمترین جلوه آن داد و گرفت در گسترهً فرهنگ بوده است....

 

 

 

کپمنی هند شرقی
و
مرگ وزیر محمد اکبرخان

قسمت چهارم

نوشتهء نصــــــیر مهرین

هرگاه به تاثیرات و نتایج آن همه جنگهای که به تنهایی فرزنان تیمورشاه به راه انداختند، عطف گردد، این سوال حیرت آمیز مطرح تواند بود که این سرزمین چگونه توانست باز هم نیم رمقی را در تن نگهدارد؟
باری؛ در آن اوضاع و احوال دولت نوپای قاجار ایران و هوس دست اندازی به توتهء
...

 

 

مشروطه  خواهان اول

و

محمود طرزی

نوشتهء محمود نجفی

جنبش مشروطيت در افغانستان بعد از مرگ امير عبدالرحمن خان زمانيکه پسرش حبيب الله در سال 1901 به اريکه قدرت نشست ، آغاز گرديد. درسال 1903 بود که اولين مکتب بنام حبيبيه بناء و افتتاح گرديد.....

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خیال آن شباویز رفته

 

نوشتهء رهنورد زریاب

آن شب، هنگامی که دکتور موسوی از شهر آکسفورد به من زنگ زد، فراوان شادمان شدم؛ زيرا پس از دراز مدتی آواز اين دانشی مرد گرامی را می شنيدم. و اما، نمی دانستم که در پی اين شادمانی زودگذر، چه اندوه جانگدازی به سراغم خواهد آمد. دکتور موسوی، در ميان سخنانش، گفت:......

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نبشتهء میر حسین مهدوی

 درسال ٢٠٠٣ قرارشده بود که بنیاد فرهنگی آفتاب، مراسمی را به مناسبت سالمرگ داکتر علی شریعتی، برگزارکند. چیزی که بیشتر ازهر موضوعی ذهن مرا به خود مشغول کرده بود، یافتن پاسخ به  این پرسش دشوار بود...

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

پیشیهء پارلمان
در افغانستان

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سرود ملی یا
سرود غیر ملی

؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

... که شمالی لاله زار نباشد!؟

نبشتهء ایشور داس

... و پدرم ياد داشت های شخصی فراوان داشت. او می نوشت و همی می نوشت هر چيزيکه برايش دلچسپ و جالب می نمود، در همان دفترچه کوچک ولی ضخيمش مینوشت. در گسترهء زيست شش پشت اسلافش، در ناحيه يی «هندوگذر» و.....

 

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين نویسنده گان

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

مطالب فارسی

 

دريچهء تماس

 

آرشیف صفحات
اول

 

Deutsch

 

 

 

سايت ها و بلاک های افغانی

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 

Update   von   09. 09. 2005                            Nächste Update am   24.09. 2005

©

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1127x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا