شماره ویژهً در رابطه با پیامد های حادثهء  ۲٦ سرطان ١٣٥۲   و  بزرگداشت یادبودِ خوانندهً مردمی شادروان پران تاتهـ غنیمت !

 

سال اول     شمارهً هشتم      سرطان      1384 هجری خورشیدی         جولای      2005  عیسوی    ـ  هر دوهقته یکبار  روز میگردد.

 

 

 

من به سرزمین بزرگ
خویش برمیگردم

پـــرتوی نادری

من از سرزمین بزرگی میآیم

ودرین جا درین دیار غربت

روزنامه ها سرزمین بلامنازع دروغ اند.

و من دلم برای یک شبنامه تنگ شده است

و من دیریست سیمای بزرگ حقیقت را

در آیینه های کوچک آن ندیده ام

و من دیریست میبینم.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

و کلمه در نزد خدا بود...

دوکتور رنگین دادفر سپنتا

آری

افسوس

براین بادبانها

که بی حاصل گشاده است

و باد موافق نمی ورزد

افسوس

برجان عاشقان

که بی بوسه ای بردهان

در گور های بی نشان خفتند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 داکتر پروین پژواک

گیتار نواز

به من نواختن گیتار را

یباموز،

من آوازی ندارم

تا بخوانم

ولی دردی دارم بزرگ؛

که می توانم آن را برایت بنوازم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نسترن

اسامبل هنری کابل

نسترن CD هنری ایست با نوای ساز کاملأ افغانی.
این البوم هنری شامل آهنگ ها و نغمه هایی می باشد که از سوی «انسامبل هنری کابل» به دسترس علاقمندان هنر موسیقی به زیور و آرایش افغانی گذاشته شده است.
این گروپ هنری در سال ١٩٩٥ بیرون از مرزهای افغانستان تأسیس شده، در برخی کشور های اروپا، کانادا و امریکا کنسرت اجرا کرده و درین فرآورد هنری آن آلات موسیقی چون زیر بغلی «استاد ملنگ»، رباب «خالد ارمان»، تنبور، توله، آرمونیه، سنتور و طبله کار گرفته شده است.

از ١٥ آهنگ ناب و ستودنی این البوم، بنابر مشکل تخنیکی، تنها دوتای آن را انتخاب کردم و در پسمنظر رنگ های این معرفی نامه گذاشته ام تا تحفه ای باشد نازنین و نیکو آید هنردوستان را.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

هنرمند محبوب کشور

شادروان پران ناتهـ غنیمت

 

یادی از پران ناتهـ غنیمت

غنیمتی خانوادهً هنری افغانها

به قلم استاد ارمان

موسیقی و نواختن آلات گوناگون ساز، در سرزمین ما ریشه بس دیرینه، قابل ارج و ستایش در فرهنگ غنامند افغانستان داشته است.
 نوای شرشر برگ های درختان سربلند، صدای آبشار و چهچهه پرنده گان منبع الهام برای دلباخته گان و عاشقان صاحبدل گردیده که همراه با دوبیتی های محلی وسروده های شاعران مردمی صدای شان را موزون ساخته نغمه سرایی کرده اند
....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

میانه رو
یک داستان کوتاه

اکرم عثمان

آقای عبدالمنان خان حاذق از اعجوبه های روزگار بود. دروغگویی، شیادی و کلاهبرداری حرفه اش بود. کی نبود که صابون لشمش را نخورده بود، زن و فرزند خواهر و بردارش را هم می فریفت و فریب کاری ضرورتی بود که از نهادش می جوشید و سر می کشید...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــلکه
داستان کوتاه از

مریم محبوب

بالاخانه پُـر نورشـده بود؛ و عـطر گل سـنجت اتاق را می انباشـت، و درون ملکه را می اشـوبید. ملکه در وسـط بالاخانه قـد راسـت ایسـتاده با تعـجب و حیرت زده هـوا را بوییـد و با اشـتیاق اطرافـش را نگریسـت و به بیرون خیـره شـد و با خود زمزمه کرد:....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

توره

عیاری از تبار جوانمردان

داکتر اسدالله شعور

   یکی از معروفترین ترانه های آغاز دوره نادری آهنگ و ترانه ی توره است که به یقین اغلب خواننده گان عزیز ما آن را بار ها به آواز هنرمندان متعدد شنیده اند؛ اما اینکه توره کیست و چرا به توپ پرانده شد؟ برای تعداد زیادی از هم میهنان ما امروز پوشیده است.
 ترانه ی توره که در سرتاسر کشور ما به ویژه در صفحات شمال سخت معروف است....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در سوگ پیکرههای بودا

در "جشن گل سرخ"

از سایت فارسی بی بی سی

تنديسهای خفته بودا در باميان افغانستان، برای قرنها اذهان زيادی را به خود مشغول داشته است، از روزنامه نگار گرفته تا مورخ و مجسمه ساز. البته طی اين چند سال، به خصوص بعد از انهدام تنديسها به دست طالبان در سال ۲۰۰۱، اين تنديسها هر از گاهی خبر ساز شده اند. تخريب اين تنديس های ارزشمند، گفتنی های زيادی را در اکناف دنيا برانگيخته است. از بديل سازی آنها گرفته تا چگونگی تخريب آنها؛ ولی...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصامیم جدید وزرای داخله ایالت های آلمان در مورد مهاجرین

 

بنابر تصامیم جدیدیکه وزرای داخله ایالتی آلمان در کنفرانس شتوتگارت گرفته اند مهاجرین افغانستان درآلمان که تحت شرایط خاصی که درزیرخواهد آمد، قرار دارند، باید خاک آلمان را ترک گویند. البته تصمیم نهایی در دست مراجع محلی قرار دارد.
شرایط که بنابر آن مهاجرین افغانی وادار به ترک آلمان می 
گردند چنین اند
:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طور معرفت

 

رویداد ۲٦ سرطان ١٣٥۲

یک تجربهً عبرت آموز

داکتر اکرم عثمان

چند روز دیگر، به «تاریخ 26 سرطان!» نمانده است. سی ودوسال پیش در بامداد چنین روزی سردار محمد داوود پسر عم پادشاه وقت محمدظاهر شاه، اعلام کرد که «نظام فرتوت سلطنی را برانداخته و با تأسیس جمهوریت، مصمم است که قدرت را به صاحبان اصلی آن ـ مردم افغانستان انتفال دهد.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شاه سابق (محمدظاهر) و

سردار عبدالولی

در خاطرات محرمانه ی

اسدالله عــلم

نوشتهء نصـیر مهرین

امیر اسدالله علم از دوستان قدیمی و وفاردار به محمد رضا شاه که مدتی سِمت نخست وزیری را به عهده داشــــت از ســـــــال (1345 الی 1356) وزیر دربارشد. تماس های شخصی و رسمی او با شاه و زمینه های صحبت در حل مسایل ملی و بین ا لمللی، او را در مقام فرد دارندهً اسرار بسیاری از شاه ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاکستان از افغانستان
چه میخواهد؟
برسمیت شناختن خط دیورند،
یا مستعرم ساختن افغانستان

کاندید ای اکادمیسین سیستانی

اکستان نطفهً ناپاک استعمار انگليس است که از دامن عجوزهً هزار داماد هند بعد ازجنگ جهانی دوم پا به عرصهً وجود گذاشت واين مولود ناميمون از همان روز پيدايش خودبنای شرارت گذاشت. نخستين تجربه راه رفتنش دوتجاوز ناشيانه برمادرش يعنی هند بود که در هردو مرتبه با مشتهای دندان شکن هند...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تاملی بر گفتار های روشنفکری

در افغانستان

احمد حسین مبلغ

درینجا صحبت ازآن نوع  روشنفکران است که ازحضورشان درکشورما نخست در دههء اول قرن بیستم می توان سخن زد:  روشنفکران مدرن. پیدایش اینگونه روشنفکران، درحالت مطلوب آن با دگرگونی جامعه درعرصه های  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیوستگی دارد. این دگرگونی ظهورارزش های نودرجامعه را درپی دارد که پذیرش آنها در جامعه به گونهء  آرام صورت نمی  گیرد.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به نام ما نه!

(ندای وجدان)

برگردان: صبورالله سیاه سنگ 

نگذاريم بگويند هنگامي كه حكومت ايالات متحده فرمان جنگ ياغي را بر زبان راند و گامهاي سركوبگرانه را در پيش گرفت، مردم اين كشور واكنشي نشان ندادند. امضأ ‌كنندگان اين بياننامه مردم ايالات متحده را فرا ميخوانند تا عليه سياستهايي كه پس از يازدۀ سپتمبر 2001 پديدار گرديده و جهانيان را با خطرات مرگبار رويارو ساخته، مقاومت كنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کابلی والا، مدتی شد که ترا

مه ندیدم سر ره!؟

نبشتهء ایشور داس

افغانستان و هند، از گذشته هاي، باهم روابط گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته اند. پيش از پيدايش کشور پاکستان در ۱۹۴۷، بنابر نزديکي و همجواري، رابطه هاي هر دو کشور، دامنهء بسي گسترده داشت. وقتي که اجداد ما افغانها، آرياييان کهن، به هندوستان آن هنگام که بنام سند شهرت داشت، مهاجرت کردند، آن را «بهارت ورش» لقب دادند.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

 

افسر رهبین

========

===

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

 

دریچهء تماس

 

آرشیف صفحات اول

=========

====

 


[مطاب فارسی دری] [دریچهء تماس] [Deutsch] [آرشیف صفحات اول]

 

 

Zugriffszähler

 

Update   von   05.07. 2005                            Nächste Update am   20.07.2005