همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

بنابر حیاتی بودن این مسأله، خبر مربوطهء آن را از [سایت صدای المان به دری] که لینک آن در صفحهء اول «کابل ناتهـ» گذاشته شده است، گرفته، جهت آگاهی مزید، اینجا به اختیار شما هموطنان عزیز گذاشتم:

 

 

تصامیم جدید وزرای داخله ایالت های آلمان در مورد مهاجرین

 

 

بنابر تصامیم جدیدیکه وزرای داخله ایالتی آلمان در کنفرانس شتوتگارت گرفته اند مهاجرین افغانستان درآلمان که تحت شرایط خاصی که درزیرخواهد آمد، قرار دارند، باید خاک آلمان را ترک گویند. البته تصمیم نهایی در دست مراجع محلی قرار دارد.
 

شرایط که بنابر آن مهاجرین افغانی وادار به ترک آلمان می گردند چنین اند:

  1. پناهنده گانی که در جمهوری اتحادی آلمان مرتکب جرم شده اند، مثلاً کسی که بیشتر از 50 روز محکوم به زندان شده باشد.

  2. پناهنده گانی که دربارهء شان اطلاعات موثق در دست است  که آن ها با سازمانهای دهشت  افگن و ممنوعه سروکار دارند و از جانب آن ها خطری به جمهوری اتحادی آلمان متوجه باشد.

  3. جوانان مجردی که به سن قانونی 18ساله گی رسیده اند و کمتر از 6 سال در آلمان بود و باش دارند مجبور به ترک خاک آلمان خواهند گردید. این گروه از مهاجرین نخستین گروهی خواهد بود، که باید آلمان را ترک بگوید.

البته نخست کسانی مجبور به ترک آلمان خواهند شد که دارای کمترین مدت اقامت باشند. به طور مثال آن عده از مهاجرین که کمتر از دو سال در آلمان اقامت داشته اند زودتر به کشورشان باز گشتانده خواهند شد، نسبت به آنانی که از دوسال بیشتر در آلمان زندگی نموده اند.

 

در ضمن خانواده هایی که کمتر از شش سال می شود که در آلمان زندگی می نمایند، حتا اگر اطفال خورد سال و متولد آلمان نیز داشته باشند مجبور به ترک خاک آلمان خواهند گردید. دراین میان مهاجرینی که محتاج کمک دولت هستند، افرادی خواهند بود که مرحله اول آلمان را ترک خواهند گفت.

استثناهایی  که  در این زمینه در نظر گرفته شده است:

افرادی که آخرین سال تحصیلی و آموزشی خود را سپری می نماید، اجازه خواهند داشت تا پایان سال تحصیلی و کسب شهادتنامه شان اقامت خود را تمدید نمایند. این استثنأ مربوط به اعضای خانواده های افرادی که جهت ختم تحصیل اجازه اقامت دارند نمی گردد. آن ها بایست در مدت زمان تعیین شده، خاک آلمان را ترک نمایند.

 البته وزرای آلمان گفته اند که برای آن عده افرادی که روشن نمایند که زنده گی شان در افغانستان با خطر مواجه است، شرایط اقامت در آلمان را مساعد خواهند ساخت.

 

  اما برای مهاجرین افغانی که برای شان اجازه اقامت داده می شود

 

پناهنده گان که 65 سال دارند و دارای خانواده یی در افغانستان نمی باشند، اگر این افراد 65 ساله باردوش دولت نگردند و در آلمان با اعضای خانواده های خود که دارای ویزه اقامه می باشند و بود و باش نمایند اجازه دارند تا به زنده گی خویش در آلمان ادامه دهند.

 

برای پناهنده گانی که اضافه تر از 6 سال در آلمان اقامت دارند و از مدت 2 سال به این طرف در آلمان مشغول به کار می باشند، اجازه اقامه 2 ساله داده خواهد شد.

استثنای قانونی دیگری که  در این زمینه در نظر گرفته شده  چنین است:

- افرادی که بیشتر از 6 سال در آلمان بود و باش دارند و کار نمی کنند، ولی مشغول فراگیر شغلی شناخته شده از طرف دولت هستند.

- خانواد ه هایی که بنابر داشتن کودکان گاه گاهی مجبور می گردند تا از دولت تقاضای کمک پولی نمایند.

 

برای افرادی که به تنهای مسوولیت تربیه اطفال خود را به دوش دارند و قادر به این نیستند که کودکان را تنها گذاشته و مشغول به کار گردند.

 

- برای افرادی که بنابر مشکلات صحی قادر به پیگیری شغلی نمی باشند، اما توان این را دارند تا با استفاده از منابع پولی شخصی امرار معاش کنند، اجازه داده می شود تا در آلمان زندگی نمایند.

 

مهاجرین که خواهان اجازه اقامت در آلمان می باشند، بایست دارای سرپناه مناسب باشند.

 برای پناهنده گانی که واجب چنین شرایط هستند نیز ویزه اقامت دوساله داده می شود، درصورتیکه مشکلات قانونی وجود نداشته باشد این مدت اقامت تمدید می گردد.

 

پناهجویانی که تحت شرایط یاد شده قرار دارند، یعنی :

 

- مهاجرینی که اضافه تر از 6 سال در آلمان زندگی میکنند و بار دوش دولت نیستند، بایست الی 3 ماه آینده در خواست های خود را به دفاتر محلی پناجویان ارایه نمایند.

 

- ایالات مختلف آلمان 9 ماه وقت دارند تا تصمیم نهای خویش را در مورد درخواست های اجازه اقامت ابلاغ نمایند.

 

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً هشتم             جولای   2005