نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنـــدو  گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 


صفحه تقویم خالی بود...
از

واصف باختری

 

 

 

پرنده های مهاجر
سروده ی از

لطیف ناظمی

 

 

کبرت شکستهء غروب
پرتو نادری


 

 

دلتنگی
شعری از

داکتر رازق رویین

 

 

سه سروده
از

آرش آذیش

 

 

بهار رمز بقا
از

علی نهضت
 

 

درد غربت
از

نسیم اسیر


 

 

برآورد
سروده ی از

خالده نیازی

 

 

سایه خیال من
از

محمدصادق دهقان

 

 

برای روشنی
از

منصور سائل شباهنگ


 

 

چشم مست
غزلی از

میر اکبر صابر

 

 

 

نظری دوکتور فقیرچند
چندیوک
در مورد...


 


سخن کابل ناتهـ،

 

چند تنگنای تاریخ افغانستان
از دید جامعه شناسی
 تاریخی و حقوق اساسی

 

داکتر اکرم عثمان

 

یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ ما دشواری تأسیس و تشکیل جامعهء منتظم و قانوندار بوده است.

نظر به دلایل فراوان اقتصادی و اجتماعی، بزرگترین سنگ راه پیشرفت و تحول منظم کشورما و شماری از کشور های منطقهء ما موانع طبیعی از گونهء موجودیت کوه های دشوارگذار، بیابانهای بی آب و علف،....

 

 

تاریخ مردم آزاری،
در امضاء ها
در حاشیهء محاکمهء
 اسدالله سروری

 

نصیر مهرین

دیریست که گسترده کار تاریخنگار را، بهره مندی از امکانات خوبتر و مستندتر؛ علمی و قناعت بخشتر ساخته است. اینکه تا چه حدودی مؤرخ در کارگاه کار خویش از چنان امکانات بهره میگیرد، بستگی به شیوه و میتود و کیفیت ها و ظرفیت، وابستگی ها و تعلقات مانع شونده وبا وارستگی های آزاد اندیشانه و عاری از غرض و مرض او دارد.

 

 

 

بالاحصار کابل
و پیشآمد های تاریخی

قسمت دوم

دژ، قلعه، حصار

ادروان احمدعلی کهزاد

به اساس که در بالا شرح دادیم اقلآ در حدود سه قرن (از قرن دوم تا پنجم مسیحی) آبادیی روی پشته بالاحصار شکل آبده مذهبی داشت که نظر به شواهد نقاط مجاور، میتوان آن را معبد بودایی خواند اولین دژ یا قلعه یا حصاری که روی پشته مذکور بمیان آمده بی ارتباط با دیوارهای روی کوه های کابل ...

 

 

 

قیام های مردم
پس از قتل الومسلم خراسانی

 

اعظم سیستانی

وجه مشترک همه قيامهای که بعد از قتل نا مردانه ابومسلم روی داد، نفرت وانزجاری بود که بخونخواهی اين قهرمان ملی برضد دستگاه خلافت بغداد، در مردم خراسان وايران توليد کرده بود. اولين جنبش ضدعباسی و ضد سلطه عربی درخراسان مستقيماً پس از مرگ ابومسلم در خراسان در سال ۱۳۷هـ = ۷۵۵ م بوقوع يوست.

 

 

 

رقابت برسر رياست پارلمان
 و
 درسهائيکه بايد از آن آموخت

 (مردم بهتر از رهبران عمل ميکنند)

 

م. سلطانپور

قرار اخبار منتشره در آژانسهاي خبر رساني بين المللي در اولين جلسهء شوراي ملي (پارلمان) کشور که بعد از يک وقفهء تقريبآ سي ساله داير گرديد، آقاي قانوني طي راي گيري مخفي و دومرحله يي بحيث رئيس مجلس نمايندگان ولسي جرگه) انتخاب شدند.  **از اهل هنود و سکها [هندوان و سکهـ ها] هيچ نمايندهء در مجلس نمايندگان شوراي ملي کشور انتخاب نگرديده است.

 

 

معمای مداخلهء شوروی به
افغانستان
قسمت دوم

فیاض نجیمی بهرمان

در نوشتار قبلی کوشیده شد تا بر دلایل لشکر کشی شوروی به افغانستان و جوانب و علل مختلف آن مکث صورت گیرد، پیش ازینکه مبحث را ادامه دهیم لازم دانسته شد تا درچند نکته روشنی انداخته شود:1ـ نویسنده به این باور بوده و است که تلاش های روسها برای گستردن حوزهء نفوذ شان در افغانستان، از متن تحولات درونی آنکشور بر می خاسته است؛ 

 

سال اول

 شمارهً بیست ویکم،

دلو ١٣٨٤

هجری خورشیدی،
 

جنوری/فبروری ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 

 

 

 

شماره ویژه کابل ناتهـ به منظور گرامیداشت از شخصیت جناب محمد آصف آهنگ

 

 در نطر گرفتیم که شماره 23  کابل ناتهـ را جهت گرامیداشت هشتادمین سالروز تولد جناب محمد آصف آهنگ، شخصیت روزگار دیده، گرانقدر که از شخصیت های مشروطه خواه و پیشکسوتان میهن ماست، اختصاص دهیم. 

ازین رو آرزومندیم  قلمبدستان صاحب نظر و فرهنگیان کشور، درین شماره ویژه سهم گرفته، نوشته های خویش را  درباره زنده گی، کارکردها نقش وسهم  ایشان ویا خاطراتی که ازین شخصیت گرامی دارند، تا تاریخ بیستم فبروری  برای کابل ناتهـ بفرستند .

  با سپاس قبلی

 

اهالی کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

طور معرفت

 

 ملالی جويا:
هرگز خاموش نخواهم شد
 سی دی "گل گلاب"
سی دی آهنگ ها برای کودکان

 فرشته و غزلخوانی
از
ابن عظیم

 


اطلاعیه ی مجمع فرهنگی
 افغانهای کانادا
همایش تحلیل وبررسی علمی
مکتب موسیقی کابل

 
 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom 28.01.2006                             Nächste Update am                           13.02.200600000           

 

 - www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا