دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

گوشواره انیس

مجموعه داستان از

حمـــــیرا قادری

تقریظ از

رضا محمدیصــــبور الله سیاه سنگ


آزادی


فــــرشــــته ضیایی

در اندوه تاریکی گم میشویم


وکیل بهارابی


زیــــر آسمــــــان کـــــبود

بخش دوم

پری دریایی و هشت پای

پروین پژواکبه پیشواز دومین سالگرد
رادیو
رنگین کمان

 

 نوکر ریاست عشق
بخش ششم

صبورالله سیاه سنگ


نمی دانم چه بنویسم!

مقدمه یی بر کتاب  « شعر ناسرودهء من »


پــــــرتو نادری


سفر یک سالهء بیرنگ

 

 


بخش ١٤/ ١۵


صبــــورالله سیاه سنگ

 

 

 

 

خان، در نکوهش دهشت افگنی
برگردان گوکل چــــند کَکُر

 

 

 


دکابل د ښار نن او راتلونکې


ليکونکی : حکمت الله حکمت

 

 


بارک اوباما
و
چشمداشتــــها


نصــــیــر مهرین
 

 

 

 

مصاحبۀ اختصاصى

 الاخضر ابراهيمى
با هلينه ملکيار
 "گزارشگر "رادیو آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ۸۶
قـــوس/ جــــــدی
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

 دسمبر
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())
  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     14. 12.  2008          Nächste     Update    am            31. 12. 2008       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا