ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی
ی ی:

[١]

[٢]

[٣]

[٤]

 

[۵]

 

 

[٦]

 

 

[۷]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ی
ǘ ی ǘ

 

ǁی

 

 

Ϙ ی ѡ Ϙ ی .  یی Ϙ یی Ϙ .  Ϙ јǘی .  ی Ϙ یی ј .

ѐی Ϙ ی یی Ϙ ی Ϙ ی.  ی Ϙ Ϙ јǘی یی ی ی ی . 

 

ی ѐی ی ی .  ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی . 

 

ی ی ی .   ی ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی ϡ ǘ ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی یی Ϙ ی ی ی ی .

ی ی ی јǘی یی Ȑی ی ی ی Ԙ ی ی ѐ ی ی ی . 

 

ی ی .  ی ݘ ی ی ی ی .  э یی یϡ ی ی ی .

 

.  ی ی یی ی ϡ .  ی ی ݘ Șی ی .  Ϙ ی ی ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ݐ.  ی ی ی ی ی ی ی .

ی Ϙ ی ѐ.  ی ی یی یی ی .    ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی.  ییϡ ی Ԙ ی ی ی یی .   ی Ԙ ی .  ی ی Ԙ ی ی Ԙ یی ی یی .  ی Ԙ ی Ԙ .

 

ی .  ی ی ʡ ی یی ϡ .  ی ϡ ی .  ی ی Ԙ ی ی Ԙ Ԙ ϡ ی ϡ ی Ϙ ѐ.

 

ی .  ی ϡ ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی ی .  ی ی Ԙ ی ی ... ی ی ی ی .  ی ی یی ی ی ی .

 

ی ǐ ϡ ی ݘ ی .  یی ϡ .  یی ی ی .  ǐ ی ϡ Ϙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .  ی ϡ ی ی ی ی ی.  ی ی ی ی ʡ ی ѐ .  ی ی ی یϡ ی .  یی ی ی ییی .  ی ϡ یی یϡ ی.  یʡ یی ی ی ی ی ی ǡ ی .  ǐ ی Ӂ ی ی Ϙ ی یی ی ی یی!

 

ی ی ی ی ی ی Ϙ ʡ Ϙ ѐ .  ی ی ϡ ی ی ј Ԙ .  ǘ یϡ ی ی ی ی ی یی .  ی ی .  ی ʘی .  ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی 䐁ی ی ی.  ی .  ی .  ԡ ی ی Ԙی .  ی Ԙ ی یی.  ی ی ی .  ی ی ی ی ی ی.  ی .

ی ی .  .  ϡ ی ی .

ی ǘ ی .  یی ʘ ی ی ی .  ی ی ی ی ی ʡ ی .  ی یی یی Ӂ Ә ...

.  .  ӘӘ ی Ϙ .  .

 

1364-

 

 

***********

٢۹                                                           ٢٠٠٦