ܡ Kabulnath



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch




 

۱

 

 

 

 

۲

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 
 

   

ی ی

    

 

ی

 

 


坐ی

ۀ ی ۀ јی ی ی ی ی ۀ ǎ ѡ Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی . ی ی ی   ی . ی ѐ ی ی "ۀ ی" .

ی ی ی یی ͘ی :

یԡ یԡ ی ( ی ) ی ی یی ی ی ی . ۀ ی Ґ ی ی ۀ    ی ی ( ) . ی یԡ ی . ی ی ی ی ی .

ی یی сی . ی ی Ȑی ی ی ی ی ѐی. ی. ی یϡ ی ی .  ی ی ی ی یϡ ی ی  ی .

ی:

ی ѐ

ی ی یی

ی یی

ی ی ی

ی ی

ی

ی

Ȑ ی

ی ی ی

ی ی . . .

یۀ یی ی . ی ی .

ی ی ϡ ی сی . ی ی. ی ی ی یԡ ی . ی ی ی ی.

ی ی Ԙ

 ی ی ی

 ی ی ی

ی

ی ی ی. یی ϡ ی Ȑی. ی ی   ی ی ی .

ۀ ی ی . ی  ϡ ϡ ی ی ی .

ی ϡ ی Ӂ ی ۀ . ی. ی یی ͘ی ی ی .

                          ی  

 

 

 

ی یی

  Șϡ ی ی Ȑ.

ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ѐ یی ی . ی Ӂ Ӂی ی ی ی . ی ی ی . ی ϡ ی ی . ی ۀ . ی ј . ی یی ی ی ǘی ی ی . ی Ӂی Ӂ. ی   ی ی ی сی . یی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ʡ ییی .

.   ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی. ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی یی .

ی ی ی ی ی ی یϡ ǘ ی ʡ ۀ ی ѐ ی ی ی Ԙ ی ی.

  ӡ   ۀ ѐ یԡԘی ی ی ی ی ی . ی ۀ ی ۀ ǎۀ ی Ԙ ی .

ی ی

 ǁ ی 
یݘ

  Ӂ ǎ 

یݘ ی ی ǘ
Ӂ ǘ


یی ی



ی


یی
ی (12)

 

    ۲۸۸       ی             /     ۱۳۹۶         ی  یی              ی   ۲۰۱۷