کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 

 

١ 
 

معرفی کتابهای رسیده
 

ردیف بندی کتاب ها به اساس تاریخ مواصلت ترتیب یافته است.
 

 - شمع ها تا آخر می سوزند
مجموعه دا
ستان کوتاه

از قادر مرادی

 

- یک به دنیا صد به آخرت
مجموعهء طنــز

داکتر عبدالواحد نظری

- حدیث غربت
دفتر شعر

از منیــــرسپاس

- از قفس تا قاف
و در اینجا هرچی زندان است...
سیدفاروق فارانی

 

ـ این غرب، این غروب
مجموعهء شعر

از منصور سائل شباهنگ

-از همیشه تا هنوز
دفتر شعر
از خالده نیازی

کلاهنامه

مجموعهء مقالات
از نصیر مهرین

 
کومه در کولاک
مجموعه شعر
هما آذر متحسب زاده

 
خاطرات ظفر آبیگ

ترجمه و تحشیه از
فضل الرحمن فاضل

 
پرنیان سخن

به همت: نیلاب سلام

 
ملاشاه بدخشی
آثار و افکار

برگردان فضل الرحمن فاضل

 
سیر دبستان بدخشان
جمشید شعله
به کوشش فضل الرحمن فاضل


 

سوگسروده های از
افسر رهبین

جوانه های سبز غزل
گزینه ی شعر از
نادیه فضل

 

فردا جلسه داریم
گزینهء طنز
احسان الله سلام

دفتر شعر از
جناب سید عبدالواحد «سپاس»


 

سروده های از
افسر رهبین

 

 

كتاب حقوق اقتصادي زن، منتشر شد

 

 

سید جمال الدین الحسینی الافغانی
بیدارگر عصر
نگارش فضل الرحمن فاضل


 

بخش دوم
اندیشه های شهر شعر
از میر اسمئعیل مسرور نجیمی

مجموعهد داستان
از قادر مرادی
 

 


افغانستان جامعء رشوت زده
نصیر مهرین


 

فراز برج خاکستر
مجموعهء شعر


 
آوای باران

مجموعه شعر


 
قراردادهای افغانستان

عتیق الله نایب خیل

 
آوای ماندگار زنان

ماریا دارو

 
پروانه ها در زمستان
به پرواز می آيند

مجموعه داستان

 
سازمان جاسوسی « خاد »

در هرات و خاطرات تلخ زندان


نویسنده مصلح سلجوقی
از خاطراتم

خالد صدیق چرخی
 
خاکستری نه، سناه
مجموعه شعر
از آرش آذیش

تجلی دوستحضرت الوالمعانی بــیدل


کنار ماهتابی

مجموعه شعر  از


 

هادی میران


یک دامن روایت

(از دیروز تا امروز)


رشید بهادری

سرنوشت خانواده در
جوامع غربی


میرعنایت الله سادات

این زمان متروکیست


روح الامین امینی
 

آنسوی وحشت


خاطرات حمید نیلوفر

 

 

اندیشه های شهر شعر

دفتر اول

میر اسمعئیل مسرور نجیمی 

هشت چکیده از قلم


قیوم نیازی


 

در کشور خداداد افغانستان


برگردان
رتبیل شامل آهنگ و روح الله یاسر

می نوشتم از تو...صنم عنبرین

شاه شجاع‌ها


نصیر مهرینشریف سعیدینادیه فضلاستاد حمزه واعظی

 
Ermittlung der Sprachqualität in Next Generation Networks
Wishal Mehra
شهباز ایرجمیر اسماعیل مسرور نجیمینگاهی گذرا در ادبیات عامیانه افغانستان
 نویسنده نصرالدین سلجوقیچگونگی پیدایش و رشد
بورژوازی در افغانستان
سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان (سرخا)
 دکتر استاد لطیف ناظمی
   

 
     

                                                

بالا

 

دروازهً کابل