ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 
 

              

    

 

 

 

ی ϡ ی ... ی ی !

ی! ی ی ی!

ی! ҡ ی .

ی! ی ! یϺ ی. ی ی...

ی یӁ! . ǐ ی ی ی. Ȑ ی . ǐ : ! ʡ 坘 یԝ ی .

ی ی ݝ ی! ی ی یی ǐی ! 

! ی ی ! یی ی .

ی! یی یϡ ی ی ی ی ی! ی!

ی ǐ یϡ یϿ ی یی یϡ . ی . ی ʝ ... ی ! ʡ   ... ی ǐ ی یϡ ǡ یϿ ی ǐ یϡ یϿ ی ی ی   ی . 

! ی یϡ ی ی... ی ϡ ǐ ی ی ی! ǐ Ӑ یϡ Ӑ ی! ی یی ی ی ی Ͽ یی یϡ !

 ی! ! ! ی Ȑی.......

! ԝی Ϻ ی! ی ! ی[1] : ی یی.

ی ϡ ݘ ǐ یی یی Ӂی [2] ی . ی ی . ǐ ی یϺ (ی ی ی) ی ی ی Ϻ ی Ӂیϡ ϡ یϡ یϡ ی یϡ ϡ ϡ یȝ یϡ Ș ϡ ϡ ی ϡ یی یی...

یی یʺ ی ϡ ی ی .

ی ǐ ی ȡ ی ی ʘ ʘ ϡ ϡ ( ی ی)

Ԙی ی ی ی. ی ی ی   یی ی ی یی!

: ی ی ј ی!

ی. Ϻ . ی ǡ Ԙ ϡ ... Ӻ ی : (ی! ی !!)

ی ی یی ی! ! ! ی یی! یی ϐی . ی. ی .

ی ی ی. ی ی ... ی یϺ یی یی.

ی یϺ یȝی ی...

Ρ ... ی! ... ی .

ی Ӂی[3]: یی... (ی ی) ی ی... Ǎی ی ی ! ی ی Ӂی یی... ی Ȑی!

! [4] Ժ Ș! ... یی یی یی ی یی... ! ی ی !

 ی ѐ ی یϡ ی ی... ... ییی ی... Ӂی ...

یی ϡ ی ی یی ...      Ȑی!

! ییی... ی یییϺ یϡ ی ی! ییی ی Ӑ ی ی!

ی Ԙ ی!... ی ی یی ی ی! !... ی ی ی! ی ی !

... ! ی ݐ یی Ϻ ی ژ ... یی[5] ی یی ی یی.

... ϡ . ی . ѐ . ی ѐ ʡ ʺ ӁӘ[6] !

ی. ...ی ... ی . ی ی ی . ی یϻ ۀ یی یϺ ی ی....

ϐی ی 䐝 ی ... ی... ی ی!

ی ی ی Ϻ ی ѐ ی . ۀ ی ... ی ی ی ی ی یϺ ی! ی ی ی ی!

ی ی ѐ ! یۀ -[7] ӡ ϡ ی ... Ӑ   ی: ...

ی! یی ی... ییϡ ی ی ی с یϡ یǡ Ӂیǡ ییǡ یی... !

ی ی! ی یی : یی! !! Ȑی!!!

Ϙ! ی ی!

ی ... ی ی !

ی ی یی ی ی ی . ی Ϻ с ی!

ی ی. ی ی ! ی ۀ یی . ی یی . ۀ ی ی:ޝی ی ! ی یѐ ی[8] Ә ی[9] ی یϡ . ۀ ی ... ی یی! یی... ԡ !

ی ی! یی[10]... ی Ϻ ی ی یی 捘 . ۀ یی 捘ی ǡ ݝ ی ۡ Ϻ ǐ ی ! ی ی ی یی...

ی . . ی . сیی ی . یی ی . Ϙ ی یی ϐی ѐ.  сیی ϐی . ی ی...ی ی ی... ی :

-         ј ی ѐ !

-         ȍ ی ...!

-         ...!

坐 Ԙ ϡ ӁیϺ ی ... ی یϺ ی۝ی ϡ ی! ی . ی ی! ی ۀ ی Ϻ ی ی Ϻ ԁԝیی Ⱥ ی Ǻ یی эǺ ... ی. ی Ӂی ی: ѡ ѡ ...

. ی یʺ ی . ی یی   ی. ی یی ی ی ی! ی Әی یی ی ʐѡ یی. ی ی. ȝی ǘی Ԙ ی ی یϺ ی ی. ی . ϐی ی . ی ... ی ی .

ی ی ی ! یی Ϻ   .

ی ی یی یۀ یԘ[11] ! ی ی ی ی ی ... ۀ ی ... ی ...  ی ... یی ی Ϻ ی Ϻ یی ! Ӑ ی ʺ Ԙ ϡ Ϻ !

... ی! ی . ی ی یϡ ǡ ǡ یǡ . 䐝 ی . ی ی... ی ͘ ی ! ی ی! ǐ ͘ Ϻ Ԙ! ی ѐ . ی . ی ی ی یԘ . ی یԘ ی ی ی ی یԘ ϡ ϡ ѐ یǡ ǁیی ... ی ی ی ی ی ی ȝ ی ú یی!

ی ی . ی . ی ʺ ی. ی ی ԡ ی یϡ ژӝ Ȑی. ی ی ی ѐ ی ϡ  ی ی ی ی ی.

... . ی ی ! ی ۀ ی:

. . ی ǡ ǡ ی ی ی.

ی ی [12] یۀ ی ی.

ی ی یԘ ی... ی . ی ی ی....

ی ۀ . ی ی[13]...

ۀ ی Ӂی . ی ی یϡ ی ...

... ǐ ϡ ӡ ʡ ϡ . ی ϡ ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ییی [14] ی...

یی[15] یϡ ی [16] ی...

یی ی یی !

ѐ ѐ ی ی ی ی . ... ی ی Ȑی... ی ی. ی ۀ ی ی ی یی.

یی ǘ یی: ۀ Ϻ یی Ӂی ...

ی! Ӂی Ͽ ی ی[17] ی ی ی ی ۀ ی ۀ ۀ . ... ... ޡ ! ی . ی ی .

ی ۀ ی ѡ ΍ۀ Ԙ ی Ԙ ۀ . Ӂی ѐ ی ی (ی ی ی ی...) یی . ی ی ییʡ ۀ[18] ی Ӂی ی یی.

 

 


 

[1]. ی ѐ ۀ .

[2]. .

[3] . ǎی ی ȡ ی ѐ . .

[4]. .

[5]. ѐ . ی ی ی ۀ ی یی.

[6] . ӁӘ: .

[7]. : .

[8].  ی: (ی ی).

[9]. ی: یѡ .

3. сیی یی ѐ .

[11]. یԘ: ̐.

[12] . ی: ی ی ی : ی یی .

[13] . ی: ʝ.

[14] . : ی.

[15]. ی: ی .

[16]. : ʘ .

[17] . ی ی: ǎی ی ی .

[18] . : э ی

 

۵

   ۴۰۱                         ۱۴۰۰                       ی  یی          ی   ۲۰۲۲