ܡ Kabulnath
Deutsch
 

 

 

Ϙ

 

 

ی

 

 

 

 

یی 捘

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ی ǘ
 

 

۱٢۱                          ۱۳۸٩  یی            ٢٠۱٠