همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

دستور زبان دری

با پیشگفتاری در بارهً زبان، تیره شناسی زبانها و زبان دری

 

داکتر اسدالله حبیب

 

 

شناسنامه

 

نام کتاب: دستور زبان دری

مولف: کاندیدای اکادمیسین دوکتور اسدالله حبیب

سال نشر: 2004 عیسوی

محل چاپ: ویانا

ناشر: غوث الدین میر، ریئس کانون فرهنگ افغان در اطریش

 

کتاب دستور زبان دری، بخش های مهم گرامر زبان دری را با ارائه آگاهی های لازم در زمینهء تیره شناسی زبانها و زبان دری پیشکش میکند.

تالیف این اثر گامی ارزشمندی است برای نسل جوان تا از دستور زبان دری آگاهی بیابند و  زبان درست و ادبی نوشتار را به کار برند.

بخش تیره شناسی زبان ها و ظهور زبان دری نیز عاری از دلچسپی نمیباشد و خواننده شفیته وار آن را تعقیب می نماید و به حقایق شگفت انگیزی برمیخورد.

 

برای جناب داکتر حبیب سرفرازیهای مزید آرزو میگردد.

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره ششم           ماه جون       2005