کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس

Deutsch

آرشيف صفحات اول

دروازهً کابل
 

 

 

 

 

فصل آخر

مروری شتاب آلود بر حوادث بعد از 11 سپتامر در افغانستان

مؤلف محمد اسماعیل اکبر

 

شناسنامه:

 

اسم کتاب: فصل آخر

مؤلف: محمد اسماعیل اکبر

سال چاپ: 1382

تیراژ: 5000 نسخه

محل چاپ: شهر پشاور پاکستان

ویرایش، تایپ و صفحه آرایی: شهرزاد اکبر

 

 

 

درین هفته کتاب ارزشمندی را نصیب شدم که با دیدی شتابزده آن را خواندنی و جالب یافتم.

جناب اسماعیل اکبر، در سالهای اخیر یکی از قلمزنان شناخته کشورما بوده و در عرصهء فرهنگ کارهایی ستودنی انجام داده است.

فصل آخر پیامد حادثه یازدهم سپتامبر را در افغانستان برین تا تدویر لویه جرگه قانون اساسی، مورد ارزیابی قرار داده و درین گسترده حرف های قابل مکث و دقت ژرف را به میان می کشد.

آقای اکبر نگاشته است:

«موضوع اصلی این رساله بررسی حوادث افغانستان در دوینم سال اخیر بعد از 11 سپتامبر و تشکیل حکومت مؤقت است. اما برای فهم ریشه و علل جریانات گاهی مراجعات به حوادث 4دههء اخیر کشور صورت گرفته است. رویدادهای مهم سیاسی، احزاب، جریانات و شخصیت هایی که نقش بارز در تکوین آن رویداد ها داشته اند ارزیابی و نقد شده اند. مکاتب سوسیالیزم، دموکراسی، ملی گیرایی و جریانات سیاسی مذهبی تحلیل گردیده و در اخیر درباره تعیین خط مشی فکری و سیاسی آینده طرح ها و نظرهایی پیشنهاد شده است.»

 

کابل ناتهـ، برای جناب اسماعیل اکبر عمر دراز  و سرفرازی هایی مزید آرزو کرده، خوانش این کتاب را به خواننده گان فرهیخته مشوره میدهد.

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً هژده              دسمبر  2005