ܡ Kabulnath


 

 

 

 


Deutsch
 

 

 

 

ی

 

 

 

:

:

ǁ: ی

یǎ:       ی

 

 

 

یی ǘ ی ی ی ی ی ǁ . ی  ١١٤ ی ی ʡ ی ی.

ی یی ǘ یی یǻ ی .

 

یی ǘ ی ی ی ی ی.

ǁ یѻ ییی ی یی .

ی یԡ ی ی ی ܻ ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی ی ی ی یی.

 

 

 

ی ϡ ی ی ی ی Ȑی:

Lapis555@aol.com

 

 

                         ǘ/  2005