Kabulnath

 
 
 
 
 
 
 
ی یی
 
 

ی ی

Ԙ

ی

:

!

ی

ی јی!

!

ی Ԙ

ی

ی !

:

ǐ ی ی

ی !

ی !

!

ی ی

Ӂ

ی !

!

 

 

ی ۱۳۷۳

ǘ 1994 

 


 

۱۱۵                    ۱۳۸۸  ی یی       э  2010