ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 
 
   
ی ی
:


ی
 
 
 

ی ی ی ʡ ی. ی یی یϡ ی ی . ی ی. ی ی یی ی ی ی ѐ ی !

ی : ی ! یϐ ی ی

ی ی: ..   ..... ی . ی ی ʡ .   . یȍ! ی ! ی ی ی ی ی !

ϡ ی : ی ! ی ϐ....یǡ ʿ ی ʿ

ی ی ی ی ی ҡ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ۡ یی ی ی ی ی ی یϡ ǡ ژ ϡ ی ی ی ҡ . یی ѐ ی ی ϐی . ی ی ϡ ی ی ϡ ϐی ی ی . Ș ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ϐی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی  ی ی ی ی . ی ی ی. ی ی ی یʐ ی ی ی ی ی یی. ی ی یی ی ی. ѐ ی یی ی یی ی ی . یی یی ی . ی ی ǐ ی Ґ یی. ی ی ی ی ϡ ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی) ј . ی یی ی یی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی.ی ی یی ییی ѐی ǡ ی ی ی ی ژ یی ѐ ی ی یԐی . ی ی ѐ ی ی ی ی یԐی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی . یی ǁ ۱۹۷۷ . ӡ ی ی Ϙی ی ی ی. ی ژ ی ژ یϡ ǁ . ی ی ی ی ی یی . ی ی ی یی ی   ی ϐ ی . ی ی ȍ ی ی ی ی یی ی یی ϐی ی ی ی ی Ǎی ϐی ی یԡ یی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی . ی ییی "ی" ی ی ی ԁ ی ی ی ѐی ی ی э Ԙ ی ی ی . ی ی ی یی ی ی. ی ی ی. ی ی یی ی ی یی یی ʐ. ʐیی ی یی ی ی یی ی ی. ی ی یی ی ی. ѐ یی ییی ی یی   یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی э ی ی. ی ی ǡ ی. ی ی ی ی ی ی ی.

......

ی :

ی ϐی ی Ӂی ی ی  یی . ی ی . ی ی ی ی ϡ . ی. ی ی ی ی ی   ی ǡ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی С ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی   . ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ϐی یی ی.   ی ی Ӂ ی ی ی   . ی Ӂی ی یʡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ییی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی Ӂی ی ی ی ییی ی ی ǡ ی ی ی Ӂی ی. ی ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی. ی یی یی ی. یϡ ی ی ی. یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی . ی ی. ی ی ی ی ی ی . یʡ یی.... ی  ی ی ی ی ی ی ǡ ی یی .   ی ی ی ȍ   ی ی ی.

ی :

ی ی ǐ ی ی  ی ѐ ی ی ϐѐ . ی ی ی ی ѐ " " . ی ی ی ѐی ی ی ی ی. ی ی ѐی ی یی ی ʡ ی . ی ی ی Ӂ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ʡ . ی Ȑی Ҙ : ی ǡ ی ییی ی ی . ی : ی ی ی یی . Ȑی!

ی یی . ی! ی ی : یی .

: ی ! یی. ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی. ȍ ی ی ی ....

ی ی ی ی ی یʿ ی ی Ӂ ی ی ی : یȍ! ی ی ی ی....

ϝ ی ϡ ی ϡ یی ی ی ی ی " ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی "

ی : !

ی ی :

"ی ی ی ی ی . ی ی ی "

ی : ی ی! ی . :" "

ی ی ی : یی! ی ی. ی . ی ی ی .. ی ی . ی یی ی ی . Ԙ ! Ԙ ! Ԙ ی ی ی ی ی. ی ی ی. ی یی! ی ی ی ی. ǐ ی ی ی . ǎ ....

ی : ی یی ی ی. ǐ ǘ    ی . . یی ی یی یی ی ی ی . یی ی یی ی. . یی . یی ی ϡی ! ی. یی .

ی یی: "ی یی ی ی ی ی ی ."

ژ ی ی : ی . ی ی ی ی . ی . ی ی . ی . ...

یی: "ȡ یی ی ی ی ϡ ی ی" ی یی . ی ݘ ی ی ی ی ϡ ی ی. ی . ! ی . ی ی ی . یی ی ی . ی "ی " ی! ...

: ی ....

: ی ی یی ی

یی....

یی ѐ ی ѐ . ی ی ѐ ی ȁ ی ی ی یی ی ی یی. э ی ی ی ییی ی .

.......

یی یی ی ییی ی ی ی ی ی Ǎی ی. یی ی ی ی ی ѐ یȍ ی ی ی. ی یی.ی : ی ی ی. ʘ :! ی   ی ی ی ǡ ʡ . ی ی ی ی یی Ǎی ی ی " یی یϡ ...ی یȍ ..."

ی: یی

: ی یѐی یی Ǎی ی یی ی ی. یی یȍ . : ی ی ی ی ی ی.

: ی! ی ی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی. ی یی "ی" ی ی ی ی "ی" ی . ی Ә ی ی :Ȑی.... یی. ی ǁی ی ی Ҙ ی ی ی: ی ی ǿ ی : !

 

ی " ی ی " / /

 

ی

۲۰۰۹ / ǘ / ۱۶

 

 

 

۱۷۱                         ۱۳۹۱ ی یی                    ی ۲۰۱۲ یی