ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی ی

    

 
ʡ ی Ԙ

 ی ۱۰ ی ی یϡ ی ی ی . ی ی ی. ی ϡ ی ی یʡ ی ی ی ی ی. ی ی . ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ی "ی ی " ی ی ی ی ی ی یی . ǡ ی ی ی ϡ ی ی . ی ی . ی ی ǐ ̐ی ی . ی Ԙ ی . ی ی :
ی ی!

ی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی.

یϡ ی ی ی یی ی ی ǘ . یی ی :

ی ǡ ی ییی
ی ی یی ییی ی
یѡ ѡ ییی
ی ی ییی
ی ی ی ʡ ییی
ϡ ییی
ی ύ ی ی ییی
ی ǘ یѡ ییی ی
ʡ ییی ی
ی یӡ ی ییی
ی ییی
ی یی ǡ ییی
ی ی ی ییی
ی ی ی ییی
ی ی ییی یی
ی ی ȡ ییی
ییی ی ییی
ی ی ی ییی ǁی ی یǡ ی
ی ی ییی
ی ی یǡ ییی ǁی И ی ی

ی ǘ ی یی ی ی . ی ی э ی ϡ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی .

ǘ ѐ ی . ی ǘ . ی ی ǘ ی . ی ی ϡ ی ی ی. ی ی ǁ ی ی ی ی .

ی یی ی ǘ ی . ǘ . یی ی͘ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی .

۲۰۰۱ "" ی ی ی ی. ی یی ϡ ی .

۲۰۱۰ ی ی ی ی . ی یϡ ی یی ی. ی " ǘ ی Ԙ " ی ی ی ی ӝ坐ی ی ی یی یϡ ی ی 捘!
ی : یی ی ی .
ی ی :
㝍 یی یی
ی Ԙ
یϡ ی ی ϡ  ی . ی !
یی ی 捘 ی ϡ "ی " ی ی ی ی .
" یی" یی ی یϡ یی ی ی. یی ی ی ی. ی " یی" یϡ ی ی ی ی ی یѡ ی ی ա .
ѐ ԡ ی . ی ی. ی :
ʡ ی Ԙ
ی ی " " یی. " " ی ی Ԙ .

یϡ یی ی یی یϐ ʡ یѡ یی یی ی "" یی "" یی " ی" ی ی 䐝ی ی ی .

ی ی ی э ی ی ی ی ی ی یی ی .

یϡ ی ʘ ی . ی ییی یییی ی ʘ . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ǡ ی یی . . ی ی ی ی ی Șѡ ј .
یϡ ی ی . ی یсی ی . ی ی ی ی . ی . ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی ۱۷ ی ۲۰۲۲ ѐԡ ی . یϡ ی .


ی ی ی . ی ی ѐ ی ی .

ی ی یϡ ѐ ی:

! ی
!...
ی ی ی
ی ی
ی
ی ی ی
. . .
! ی !
ی ی !...
ی ј ی
. . .
Ȑ
ی
ی
ی ی ی Ͽ
ی ј ی ی Ͽ
. . .
! ی !
Ȑ


 

   ۴۰۲                         /۱۴۰۰                       ی  یی          ی   ۲۰۲۲