ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

              Ϙ یی

    

 
یی ی Ԙ ی

 

 
Ԙیی ی Ԙی ی . ѡ یی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ژ یӡ ǘیی ی ی یی ی ی ی ی .
ی یی ی ی ޡ ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی Ԙ ǡ یی ی ی ی ی ݘی یی ی ʡ یی یی ی ی ی Ԙی ϡ ی ی ʡ یԐی ی ی ی ǘ یی ی یی ޡ ی یی .... ی ی ی ی Ԙ یϡ یی ی ی :
ی ی ی ј ی . ی ی ʺ И ی ی 1298. ј ی ی 1296. И ʺ ی ی 1269. .
ی ی یی ی ی ی ی ʡ ی ݡ ی ی ی ی ی . ی ϐی یی .
ی ͘یی ی ی ی ی ی یϡ ѐ 1334. ی.
ی یی ی ی . ی ی ی ی ѐی : ی ی ی ی ی یȡ ی ی . ی یی ی ی ی ی ی یی یϡ ی ی . ی ١ ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یјی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی . ی ی ی Ș ی ی Ϻ ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی 䡘 ی ی ی ʡ 1309. ی ǁ . ی ی ǁ ی ی 1378 یϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی : 230 3 ӡ30 ی 2э јی ی ی ی ی ی .
Ԙ ی ی ی ی ی ޡѐ ی ی یی.
ی ی ی ی ی ی ی Ԙیی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی Ԙی Ґ یی Ԙ ی . ی ی یی ی Ԙ یی ی یی:
ی Ԙ ی ی ی ی یی یی . ی ی ی ی یی ی . ی ی یی ی یی یی. یی ی ی یϡ ی ی ی ϡ ی یی ی. ی э یی ی یی یی ͘ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی ی ݘ ی ی ی ی ѐ ی یی یی ی ی یʡ ی Ґی ی :
Ґی ی ی
ی ی Ґی
ی ی
ی ј ی
ی ی
ی ی یی .... ( ی ی68)
ی ی ی ی ی ی ѐ ی ϐی یی:
Ԙ ی ی ی ی
ѐ ی ی ی
ی ی
Ԙ ی ی
ی ی ی ی
ѡ ی ی ی.... (ی ی36)
ی ی ی یϘ ی Ԙ ی:
ی ی
ی ی
ǘ ی
یϐ ی
ی
ی Ґ ی .... (ی ی35)
ی Ԙ ی ی ی ی ی ی. ی ی Ӂ ʡ ی ی ی ی ی:
ی Ӂ

ی ی ی ی
ݘ
ی
ی .... (ی ی24)
ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ϡ ی ی :
э
ی .... (ی ی46)
ی ی ی ی:
ѐ ی ی
ی ی
یی ی ǘ
ی ی
ј ی ی ی
ѐ ی .... (ی ی74)
ی ی ی یی ی ی Ȑϡ یی یԐ ی ی ی ییϡ ʘ ی ((ی )) ی ی ی ی ی ی ی یی:
ی یی ی ی
ʘ ی ی
ی ی ی
ی ی ی ی
ی ی ی ی ی
ی ی
ǐ ی یی
ی ی ی .... (ی ی25)
ی ی یی Ԙ ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی ʡ ی ی :
ی ǐ Ԙی
ی
ی
ی ی ی .... (ی ی215)
Ԙ یی ی یی یѡ ی ی Ԙی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ϡ ی ی ی یی:
ǐ ی
ی ǘ ی
ی
ی

ی ...
یی ی
...
ی یی
ی .... (ی ی109)
ی ی ی Ґ Ԙ :
ݐ Ґ
ҁی ی
ǐ ی ǘ ی
ی .... (ی ی127)
ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی Ԙ ی یی:

ی ی
ی ی ǘ
.... (ی ی227)
ی ی ی یی ی ی ی :
ی ی یی ی
ی ی ی
͘ ی
ی ی
ی ی

ی ی
ی ی ....(ی ی227)
یی ی ی ی ی ی ی ی ݐ Ԙ یی:
э ی ی
ی ی
ی

Ȑ ی
Ґ .... (ی ی215)
ی یی ییی Ȑ Ԙیی ی ی ی ی . ی یԐ ی !( ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی Ϙ یی ی ی 1387 ǁ ی .)


 

  457     ی         ۱۴۰۳         ی  یی        ۲۰۲۴