ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

               ی

    

 
ی ...

 

 

 
ی ی
ј ی ی


ی ѐ
ی ی ی
ی ی ȡ
Ԙ


ѐ
ی ی ی


ی
ی ی


ی ی
ی ی Ӂ


ѐ
...


ی
یی


Ґ


Ґ ی
ی


یǡ ی ی ی
ی ی


ی ی
ی ی یǐ یϘ!


 " ی"

  ۴۵۴   ی     /      ۱۴۰۳         ی  یی       ǁی  ۲۰۲۴