ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

            ی ǘی   

    

 
ی ی

 

 

یی ی یی ی ی یی ی䝘 ی ییی یϡ ی ی ی ی ی ǡ ی.
ی ی یی ѐ ʘی сʡ э ѐ ی Ґԡ ی ǘ ѐ ޡ јی ی ѐ یی یی ی ی ییѡ ǘی .


ی ی ی ی یی ی ϡ ӝی یی ی ی ی ی ... ی ی ǘی ȝی ǡ ی .


ѐ ی یی ی ی ѡ ی с. ی یی ی ϡ э ی ی ی ییϡ ی ی یی ی ی یی ی یϡ ی.
یی یی ی ی یی یی㻡 ی ی...


ی ی

" ی
Ԙی
ѡ ی
ی ی ..." *
ییی یی:
" ی
ی " *
ییی یی!
"ی یی یی
ј ..." *
ییی یی!
یی
ی ӝ
ی ی


یی یی
ی ی ی!
ی (۱)
ی ی
ی

ییی с (۲)
ی
ی ...
ییی یی!
ی
ی
ی ی
ی
ی ی
ییی یی!
ی
ی
یی ی
ی ی ی
ی ی ی ی!
ی
ʘ
ѐ ی
ǘ ѐ
ی ی ی !
ی ی
ی ی یی!
ی
ی
ی
ی ی
یی ی یی

.
ی ی
с ی ی
ی

ی ی!
ی ی یی!
ی یی.
***

ی
ی ی ی!
ی یی!
ی ی
ی
ی ی


ی
" ی " *
ی ی
ی ی یی
ی ی یی!


ǘی ǡ ی - Ӂ ۲۰۱۸
* ӝ ی .
(۱)
(۲) یی

  ۴۴۹                  ۱۴۰۲         ی  یی        ی  ۲۰۲۴