ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

             ʐ 

    

 
ی

 

 

ی ǁ ی . ی ی یϡ ǘ ی .

ی ی ی ی ی.
ی ی ʘ یی ی ی یی ی ی ی ی. ی јی ی ѐ ی ی ی .


..ʐ

  ۴۴۴               /      ۱۴۰۲         ی  یی   ۲۰۲۳