ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی

    

 
ǎ

 

 

ݘ ی
ی ی
ی
ی

ی ییی ...
ύ ی
ی
ی ی

ی Ͽ
ی ی
ی
ی ی

ی ی ی
Ȑی
ʘی
Ȑی
Șی 䐝
ی Ȑی

ј یی
ی ی
ی Șی
ی

*
ǎ
ی
ی ی
ی

#ی_

  ۴۱۹    ܎                        ۱۴۰۱    ی  یی              ۲۰۲۲