دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

در گفت‏وگویی
با استاد رهنورد زریاب، استاد محب بارش
 و محمد افسر رهبین

یکشنبه هایی من !
سروده ی نازه


پــــــرتو نـــــادریای خدا خودت رحــــم کن


سید فریدون ابـــــراهیمی((|)) ((|)) ((|))

زیــــر آسمـــان کبود

مجموعهء داستان

پروین پژواک

پنج بزغــــاله


هدیهء سال نو


نوشتهء او. هنــــــــری

بشنوید به آواز


هژبر شــــینواری

((|)) ((|)) ((|))


پروانه ها در زمستان به پرواز می آیند


داکتر ثنا نیکپیدل


فرشته ضیایی
 

 

کابل نانهـ

تمنـــــــــــای عاجــــــــــل
 


 

 

 

یک اقلیت قومی در حال ترک افغانستان

 

مصاحبهء انار کلی با افغان پرس

 

هندوهای افغانستان به عنوان یک اقلیت قومی با محدودیت های زیاد سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این کشور مواجه اند. انارکلی یک فعال جوان زن هندو در گفتگوی اختصاصی با افغان پرس می‌گوید، کودکان هندو در مکاتب مورد تبعیض قرار می‌گیرند و هندوها در برگزاری مراسم مذهبی شان امنیت ندارند......

 

 


بخش شانزدهم

صبورالله سیاه سنگ

 

احـــــــــمدعلی كـــــــــهزاد


  مورخ، باستان شناس و پژوهش گر
 
بخش دوم و پاياني 


پروفیسر استاد مير حسين شاه

 

یادداشتی بر حفریات جاری دربامیان


و گزارش ماهنامۀ (اندیشۀ نو) در مورد


محقق محمد اکبر امینی

 

 


شیخ حسینه،


 برنده ی انتخابات بنگله دیش

هژبر شینواری

 

 


هــذه قـبله الـوداع مـن الشـعـب الـعـراقـی

 حـجـــــرالاسـود

 

دهندوانو او سکهانو هيوادوالو سره
د هر ډول تعصب، تو پير
 او تبعيض په ټينګه مخالف يو او غند نه يې کوو
دکتر لطیف یاد
 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ۸۷
 جــــــدی
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

جنـــــــــــــوری
٢٠٠٩
عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     31. 12.  2008          Nächste     Update    am            16. 01. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا