همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

محقق سابق کميسيون حقوق بشر: تحت فشار آمريکا اخراج شدم

 

گزارشگر بی بی سی اطلاع داده است که:

 

يک کارشناس مستقل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان ادعا کرده است که او شغل خود را به دليل فشارهای آمريکا بر اعضای کميسيون حقوق بشر از دست داده است.

پرفسور شريف بعثيونی يک سال گذشته را سرگرم تحقيق درباره ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در افغانستان برای اين کميسيون بود.

اما کميسيون، که متشکل از 53 کشور است، هفته گذشته تصميم گرفت ماموريت وی را تمديد نکند.

شريف بعثيونی متولد مصر و استاد حقوق در دانشگاه "دی پل" در شيکاگو، يک محقق باتجربه حقوق بشر سازمان ملل است که در سال 1999 برای دريافت جايزه صلح نوبل نامزد شده بود.

وی در طول يک سالی که سرگرم تحقيق درباره طيف گسترده ای از مسائل حقوق بشر در افغانستان بود، از سياست های واشنگتن داير بر بازداشت مظنونان بدون محاکمه آنها، انتقاد داشت و مصرانه خواستار دسترسی به بازداشتگاه های آمريکا در افغانستان شده بود.

وی همچنين از شرايط نگهداری بسياری از افراد تحت بازداشت، چه زمانی که در اختيار نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا و چه زمانی که در اختيار نيروهای افغان بودند، انتقاد کرده بود.

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در نشست خود در ژنو تصميم گرفت به ماموريت او پايان دهد.

رسانه های آمريکايی به نقل از مقام های دولت اين کشور که از آنها نام برده نشد نوشتند که پايان ماموريت وی تا حدودی ناشی از بهبود وضعيت حقوق بشر در افغانستان بود.

اما پروفسور بعثيونی در گفتگويی با بی بی سی ادعا کرد که دليل اصلی پايان ماموريت او، لابيگری مقام های آمريکايی در ژنو بود.

وی گفت: "موضوع هيچ ربطی به کار در افغانستان يا وضعيت آن کشور ندارد. اين مساله ای بسيار محدود است که اصولا اسباب نگرانی وزارت دفاع آمريکا و جنگ طلبان در دولت را که نمی خواهند هيچ کس شيوه بازداشت افراد در افغانستان توسط نيروهای آمريکايی را بررسی کند، فراهم می کند."

وی در پاسخ به اين سوال که چرا اعضای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بايد تسليم آنچه او ادعا می کند فشار آمريکا بوده شوند، گفت که به تصور او بايد معامله ای سياسی ميان آمريکا و ساير اعضای کميسيون صورت گرفته باشد، به طوری که آمريکا در مورد برخی قطعنامه های ديگر کوتاه آمده و در مقابل ساير اعضا در اين مورد از آمريکا حمايت کرده اند.

خوزه دياز، سخنگوی دفتر کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل گفت که اين دفتر بر وضعيت حقوق بشر افغانستان نظارت و يافته های خود را علنا گزارش می کند.

به گفته وی بنابراين نظارت دقيق بين المللی و علنی بر وضعيت حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داشت.

 چهار شنبه 27 اپریل 2005

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره چهارم            نیمهً اول ماه ثور                  نیمهً اول     ماه می        2005