همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

يک افغان در ميان قربانيان انفجارهای لندن

 

با تاييد خبر کشته شدن يک شهروند افغانستان در بمب گذاری های لندن، روزنامه اينديپندنت چاپ بريتانيا، در يکی از شماره های اخير خود، مقاله ای را به اين موضوع اختصاص داده است.

٫٫عتيق شريفی مسلمان جوان، سه سال پس از اين که از رژيم طالبان فرار کرد

و در حال بازسازی زندگی اش بود، در يک انفجار انتحاری که

به نام دين او صورت گرفت، کشته شد
 روزنامه اينديپندنت٬٬

 

اين روزنامه زير عنوان درشت "آخرين قربانی"، در باره عتيق الله شريفی پناهنده افغان مقيم لندن نوشته است که در انفجار کينگز کراس کشته شد.

اينديپندنت می نويسد عتيق شريفی که والدينش توسط طالبان در افغانستان کشته شدند، تنها مرد خانواده بود که از مرگ فرار کرد و به بريتانيا پناه آورد.

اما به نوشته اين روزنامه، عتيق شريفی مسلمان جوان، سه سال پس از اين که از رژيم "ظالم" طالبان فرار کرد و در حال بازسازی زندگی اش در شهر منتخب خود بود، در يک انفجار انتحاری که به نام دين او صورت گرفت، کشته شد.

آقای شريفی که بيست و چهار ساله بود، در منطقه هاونزلو در غرب لندن زندگی می کرد.

اينديپندنت به نقل از مدير کالج وست تيمز، جايی که عتيق شريفی درس می خواند نوشته است که آقای شريفی واقعا شاگرد ممتازی بود و آينده درخشانی در پيش داشت.

به نوشته اين روزنامه بريتانيايی، هفت هزار شاگرد و کليه کارمندان کالج از شنيدن خبر مرگ عتيق شريفی شديداً اندوهگين شده اند.

انديپندنت به نقل از حامد کرزی رييس جمهور افغانستان که روز چهارشنبه به يادبود قربانيان انفجار لندن از جمله عتيق شريفی، يک حلقه گل در ايستگاه کينگز کراس نثار کرد، نوشته است که مردم افغانستان خود را با درد خانواده های قربانيان شريک می دانند و عاملان انفجار ها دشمنان همه جهان هستند.

يکی از مقامات سفارت افغانستان در لندن به اينديپندنت گفته است که جسد آقای شريفی برای تشييع جنازه به افغانستان منتقل خواهد شد.

 

 

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً نهم             جولای/ اگست   2005