داکتر انارکلی هنریار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشیزه انار کلی هنریار، یک تن از خواهران هندوی افغانِ ماست،
که در لویه جرگه تصویب قانون اساسی کشور در سال 2004 عیسوی
به صفت نمایندهً انتخابی اشتراک کرد و به دلیل پشتیابی از
بانوی قهرمان«ملالی جویا»
لت وکوب و اهانت گردید. او از انستیتوت طب دندان فارغ گردیده و اکنون
 در «موسسهء حقوق بشر افغانستان» کار میکند
.

 

 

انارکلی هنریار خود را برای انتخابات پارلمانی آیندهً وطنش کاندید کرده،

درین زمینه با او مصاحبه ای به عمل آورده ام،

که خدمت شما فرزانه گان تقدیم میگردد:

 

 

 

کابل ناتهـ: ـ داکتر انار کلی هنریار لطف کنید در مورد انگیزهً کاندید تان در انتخابات آینده پارلمان افغانستان، کمی معلومات دهید.

 

انار کلی هنریار:ـ اولتر از همه روز مقدس مادر را به همه جهانیان خاصتا افغانهای های مقیم المان از صمیم قلب تبریک میگویم امید است در تجلیل چنین روز مقدس، مادر وطن را فراموش نکنید که قلبش داغ دیده است و تشنه به دیدار فرزندان. مادر روزت مبارک!

خوشبختانه فعلا افغانستان عزیز مان در استانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری را گذشتانده و ما افغانها دارای رئیس جمهور انتخابی هستیم و در نزدیکی های نزدیک شاهد  برگذاری انتخابات پارلمانی خواهیم بود. افغانستان فعلا دارای قانون اساسی میباشد و مطابق ماده 22 قانون اساسی افغانستان: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی میباشند». هر افغان میتواند خود را کاندید کند و رای بدهد.  برای اینکه دموکراسی را در زندگی اجتماعی در عمل پیاده کرده باشیم و بر جهانیان نشان بدهیم که حالا در افغانستان وقت آن رسیده که یک دوشیزهً هندوی افغان میتواند خود را کاندید کند.  خواستم با اشتراک در پارلمان خدمتی برای هموطنانم انجام دهم. ضمنأ  خواهش دوستان و همنظران من نیز بود که خود را کاندید کنم. هدف اساسی من خدمت به مردم رنجدیدهء ما است  واز حقوق مردم هندو وسکهـ و سایر اقوام دفاع کنم این برایم مطرح نیست که کی از کدام قوم است بلکه به صفت افغان برای مردم خود خدمت میکنم.

 

کابل ناتهـ:ـ در مجموع وضع اقلیت مذهبی هندوان و سکهـ های افغان بعد از فروپاشی حکومت طالبان چطور است؟

 

انار کلی هنریار:ـ .وضع هندوان و سکهـ های افغانستان نسبتا خوب است ولی بعضی از جایداد های شان توسط اشخاص غیر مسوؤل غضب شده که تا حال واپس نشده. معابد (مندر)  در بعضی جایها تاحدی اباد مانده اند مگر درمسال ها ویران شده که هیج توجه در حصه ابادی یا بازسازی انها صورت نمیگیرد.  فعلا  تعداد از فامیل های مردم هندو وسکهـ از مجبوریت بی خانگی واقتصاد ضعیف، در درمسال های ویران  زندگی میکنند مشکل عمده مردم همکیش ما ـ بی خانگی است.

 

کابل ناتهـ:ـ حضیره هندوان یا محل به آتشسپاری که در قلعه چه بود و از سوی قوماندانی به تصرف آمده بود، آزاد شده است یا نه و فعلا کجا محل اتشسپاری است؟

 

انار کلی هنریار:ـ شمشان بومی (محل اتشسیاری) هندوان و سکهـ های کابل، فعلأ توسط اشخاص غیر مسوول غضب نیست.  خانواده هاییکه در ان زندگی میکنند ممانعت را بخاطر ادای مراسم بار میاورند چون جایداد مربوط هندوان است هیجکس حق گرفتن (غضب) انرا ندارد. ما چندین بار با اراکین بلند پایه دولتی مراجعه کردیم از ان جمله محمد انور جگدلک شاروال سابق که برای هندوان دو جریب زمین در ساحه پل چرخی دادند ولی مردم ما نسبت دوری راه آن را قبول نکردند . و فعلا مراسم اتشسپاری در قلاچه صورت میگیرد که به دفعات ما را سازمان حقوق بشر کمک کرده است و نماینده خویش را ارسال میکند تا معضلاتی به بار نه آیند. ولی مشکل، همانا ایجاد دشواری از سوی باشنده گان همان منظقه میباشد.

 

کابل ناتهـ:ـ حق تحصیل و آزادی های مذهبی اقلیت مذهبی هندوان و سکهـ، آیا از حمایت قانون و قانونیت برخوردار اند؟

 

انار کلی هنریار:ـ ازادی های مذهبی از حق کامل برخوردار است ما مراسم خود را تجلیل میکنیم ممانعتی موجود نیست و در تجلیل جشن های مذهبی اراکین بلند پایه دولتی و برادران وخواهران مسلمان ما شرکت میکند. طبق قانون اساسی افغانستان حق تحصیل را داریم ولی مشکل عمده این است که مردم اصلی کابل کم هستند و اکثریت باشنده گان کابل، مردمی اند که از اطراف امده اند آنها حتی اهل هنود را نمیشناسند و سبب اذیت اطفال میشوند و اطفال مجبورأ به مکتب نمیروند و تدریس دینی و اموزش سواد در درمسال کارته یروان  تا حدی صورت میگیرد.

 

کابل ناتهـ:ـ چه فکر میکنید که آیا انتخابات دور از سایه تفنگ و مداخله ای جنگ سالاران صورت خواهد گرفت؟

 

انار کلی هنریار:ـ در افغانستان 23 سال جنگ گذشته و از نگاه مادی ومعنوی عقب مانده از طرف دیگر در اطراف حاکمیت هنوز هم اسلحه است گرچه پروسه دی دی ار(DDR) ادامه دارد ولی به کندی پیش میرود مردم به تشویش هستند، که ایا در موجودیت اسلحه انها پارلمان خوب خواهند داشتند و این سوال پیجیده است ولی به ما از طرف قوای ایتلاف وعده داده شده که با کمک اردو ملی، کمک همه جانبه خواهند نمودند که کاندید ها و رای دهنده گان با حق به حوزه های انتخابی و پارلمان بروند نه به زور. از طرف دیگر مردم افغانستان مزه بدبختی و بی عدالتی را چشیده اند این موضوع بر مردم تعلق میگیرد تا به نماینده های واقعی خود رای بدهند تا از حقوق شان دفاع کنند  تا باشد که زور اسلحه در افغانستان شکست بپذیرد. قدرت مردم، قوی تر از طاقت اسلحه است.   به امید انتخابات ازاد وعادلانه .

  

کابل ناتهـ:ـ پیامی شما برای برادران هندو و سکهـ تان مقیم اروپا چیست؟

 

انار کلی هنریار:ـ اولتر از همه احترامات خود را بر فرد فرد بزرگان برادران و خواهران مهاجر هندو وسکهـ خود مقیم اروپا تقدیم میدارم . امید است در دیار مهاجرت روز های خوش را سپری کنید.

 تقاضای من از هموطنان هنود وسکهـ این است که حالا افغانستان در حال بازسازی است به وطن برگردند. وطن، مادر همهً ماست و بالای همه ما حق مساوی دارد، قلب مادر وطن تان رنجدیده است.

من از شما خواهش میکنم که به وطن داغ دیده تان خدمت کنید. جاده های کابل از گدا ها معیوبین ومعلولین پر است اگر به جشم سر مشاهده کنید اشک های تان را گرفته نمیتوانید. این ثمره 23 سال جنگ است.

در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنید تا باشد خدمت درست انجام داده باشید همیشه موفق باشید

هرگاه خواهش خواهر کوچک تان باعث رنج شما شده باشد معذرت میخواهم.

 

کابل ناتهـ:ـ داکتر انار کلی هنریار از اینکه حاضر شدید با فراخدلی با ما مصاحبه ای انجام دهید، اظهار سپاس و شکران میگردد. برای شما، که اولین دختر هندوی افغان هستید که در زنده گی سیاسی کشور قدم میگذارید از در گاهً خداواند مؤفقیت وسرفرازی های مزید آرزو میکنم، برکات آسمایی سربلند در هرقدم  و هردم با شما باد.

 

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره ششم           ماه جون       2005