کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

هنرمندان گرامی  سمیع رفیع و امانی

این اهنگ [لطفأ بالای عکس کلیک کنید] به اواز یکی از چهره های شناخته شده  موسیقی  معاصر افغانستان است  که سالها ست  اواز اش علاقمندان  موسیقی محلی را گرفتار خودساخته وشیفته گان موسیقی غزل را دلباخته ئ خود نموده طنین صا حب این اوازفضائی بی ریا  خانقا را گرمی و دل  خانقا نشینان  را به وجد اورده است این اواز  اواز  امانی است  که بیشترین قسمت عمر عزیزش را  وقف راه موسیقی کرده  امانی بعد از درگیری گروهی در کابل  به دیار غربت رفت و در پاکستان پناه گزید در انجا هم به کار هنر ی پرداخت و برای وطندارش تا با ان طرف  اقیانوسها  منزل زده در امریکا  و اروپا  بزم طرب  اراست و از دیدا ر و خوش ساختن وطندارش قدم دریغ نداشت.

 اما دریغ و درد که همین دو سه سال قبل  در جریان  پهلوانی  دچار سکته ئ مغزئ شد  دوستان و یک تعداد علاقمندانش با کمک مالی  زمینه  تداوی وی را در کشور هندوستان مساعد ساختن  قرار بود بنابر  مشوره ئ دکتوران معالج اش  بار دوم  به هندوستان برود  ولی بنابر نبود امکانات مادی وی نتوانست به معالجه اش بپردازد  در حال حاضر وی در کابل زندگی می کند حرف زده نمی تواند یک دست و یک پایش فلج است.

امانی سالها ی زیادی را صرف  راه  موسیقی کرد ه که در واقعیت خدمتی بزرگی را در این راستا انجام داده است  اما امروز بیچاره و ناتوان  در بستر  مریضی قرار دارد می شود به مقامات مسوول  دولت  افغانستان به عنوان پیشنهاد  رو اوریم تا زمینه تداوی  امانی را در یکی از کشور های خارج مساعد سازند.تا باشد مصداق گفتار همین عمل کوچک اما باارزش باورمندی را بر خاطر سایر اهل طرب  ببار اورد.

فضل الر حیم رحیم

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005