همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرس بیدل دربلغارستان

 

 

 

 

       شام 25مارچ به یاد بود شاعر بزرگ نیم قاره هند ابوالمعانی عبدالقادر بیدل ازسوی کانون فرهنگی افغانستان ، کرسی ایرانشناسی دانشکده خاورشناسی وبنیاد الف محفلی درتالار کنفرانسهای دانشکده خاور شناسی دانشگاه سوفیه برپا گشت که درآن برخی از دلبسته گان بیدل گرد هم آمده بودند.

 

    درآغاز، رییس کرسی ایرانشناسی، آقای ایوپنوف شرکت کننده گان در محفل یاد بود بیدل را شادباش گفت و برپایی چنین محافلی راگام موثر در راه رشد وانکشاف زبان وادب فارسی دری دانست. سپس دکتر رازق رویین رییس کانون فرهنگی افغانستان وسر دبیر مجله (خاک) پیرامون زندگی بیدل و اوضاع اجتماعی و فرهنگی نیم قاره هند و تآثیر فرهنگ خراسانی درپیدایی  سبک هندی و وضعیت  شاعران دری گوی آن سامان به گستردگی سخن گفت و در پایان سخنانش، چند نمونه از اشعار بیدل را خواند. سپس آقای حیدر یگانه  برخی از موضوعات مطرح در شعر بیدل و ارزش واعتبار اجتماعی ابداعات بیدل را بررسی کرد و آن را ستود. همچنان آقای امان الدین آموزگار در باره بیدل و موقف او درمیان مردم افغانستان و آسیای میانه یاد آوریهایی به عمل آورد.

 

شاعر ایرانی بانو آهنگران نیز در این محفل شعری از شاعر ایرانی آقای احمد عزیزی را بخشیده به بیدل قرائت کرد . آقای بیگی جان مرزایی مقاله اش را درارزشیابی از اندیشه های فلسفی این بزرگمرد ادب دری برخواند ونمونه هایی از اشعار اورا مثال آورد. درپایان محفل آقای ذبیح الله بهاً چند غزل گزیده بیدل خواند.

    در بخش دوم محفل، آقای انجنیر یاسین منصوری باآواز گیرا وخوانش غزلهایی از بیدل و آقای عبدالخلیل طبله نواز ماهر با نواختن طبله ، عرس بیدل بزرگ را گرامی داشتند.

 

 

   درین محفل پرشور وشکوه علاوه بر هممیهنان افغانستانی ، ایرانیها و بلغارها نیز شرکت ورزیده بودند .

 

دروازهً کابل