ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ȑی ی

 

Ӂی

 

 

ی

Ӂی

            ی

ی ی ی

ی !

ی Ԑ

ی ی !

 

 

ی ی !

 

 

یی !

ی ی !

 

ی ی

ی ی ی ܐ !

ǘ !

 

ی ی

ی ی !

ی ی ی!

ی

 

ی !

э !

 

       ی ی یی یی

       ј !

 

                                                      ***********

                      ی 2006