همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

جستجوی هستی

 

سروده زیبای از

میر اسمئعیل مسرور نجیمی

 

کاش عقل و دانش و نام سخنور داشتن

یا به عمر تيزپی، فکر منور داشتن

در جهان معرفت، پابند صدق و راستی

خود شناس و خویش بودن، تاج بر سر داشتن

می سزد، در ارزش دانایی خوی نکو

اسم اعظم، در ضمیر پاک و جوهر داشتن

ابتدای آفرینش را به سطح کائنات

تا ابد در روی گیتی ثبت دفتر داشتن

جستجوی هستی امواج بار دهر پیر

با ثبات و بینش درک مظفر داشتن

خصلت هر انس جویا هست از باطن خبر

تا شود بر سر کمال علم پرور داشتن

زشت و زیبا را به یک آن در دو چشم پاک دید

آزمون چهرهً در چشم دلیر داشتن

چند و چون زنده گانی نیست دایم پایدار

خواهش اندیشه باشد، گنجی از زر داشتن

گر مقام آدمی در کنهه هستی اش شناخت

رتبه یی والاتر نایاب بر تر داشتن

لؤلؤ ارزنده زیبای پنهان در صدف

بین چشم پاک بین، رخشنده گوهر داشتن

پیش آئین خرد آیینه اسکندری

جام جم، در پهنه نام سکندر داشتن

رو برو دیدن، همه اعمال و امیال نفس

نفس سرکش را بدور از مغز و از سر داشتن

نیک بینی ها ندارد سرحدی از این سخن

نام نیک معرفت در اوج زیور داشتن

کوششی باید، به معراج مراد دل رسید

حب اولاد و زن همچون عشق مادر داشتن

دور از فهم است گویا هستهء روی زمین

عقل حیران دانش اندر، مغز باور داشتن

زنده گانی از ازل پیدا و نیستش پایدار

سخت پیچیده به روح و مغز در سر داشتن

هرچه بنویسد مسرور، آنچه در نظم آورد

بهتر آن به، رمز خلقت، درج دفتر داشتن

 

 

گوتینگن، آلمان

20 عقرب 1373 برابر با 11 نوامبر 1993

 

 

 

 

ان شاء الله در دور های آینده، سعی میکنیم، این شاعر فرزانه و مردمی را همه جانبه شناخت و از او بیشتر شنید و خواند.

 

 دروازهً کابل