کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

با سلام و به اميد موفقيتهاي بيشتر kabulnath
زندگينامه

در سال ۱۳۳۲ خورشيدي در ولايت غور به دنيا آمدم. در سال ۱۳۵۶ از رشته دري و انگليسي دارالمعلمين عالي هرات فارغ شدم؛ در سال ۱۹۹۴م تحصيل در رشته زبان و ادبيات بلغاري را در دانشكاه صوفيه به پايان رساندم و از آن زمان تا كنون در اين دانشگاه به تدريس ادبيات فارسي مشغول مي باشم و به كار ترجمه مي پردازم.
در افغانستان به عنوان معلم و مامور در غـور و سپس به عنوان معاون مجله «فرهنگ خلق» و بعد مدير نشرات انجمن نويسندگان افغانستان در كابل فعاليت نمودم.
بيشترين دلبستگي ها را به شعر، قصه براي كودكان و پژوهش فرهنگ مردم دارم. با احترام

 

غلام حيدر يگانه

 

 

 

كـاش

 

اگر پنيـر، دلـم بود قـاش مي كردم
به كودكان شما مهر، آش مي كردم
 

اگر گلاب و عسل چشمهاي من مي شد
هـواي رابطـه را نقـل پـاش مـي كردم
 

نبود ني، نفس بي هنـر كه در هر مشق
عـروسكـي ز تبــسم تـراش مي كردم
 

دريغ، مكتب روياي تان، نبـودم خـشت
كه مهره مهره، نشسته، بناش مي كردم
 

به ريگـزار ملـخ ديـده تـان، نشد افسوس
كه اين دو دست شكسته رواش مي كردم
 

برنج و ماش شب و روز خويش دم كرده
فـداي حسـرت شـام شمـاش مي كردم
 

اگر نبود سـرم سنگ چين سمت الراس
ز طعن سعي شما شرم، كاش مي كردم


غلام حيدر يگانه ـ صوفيه ـ ۲۰۰۵
 

 

**************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً شانزده         نومبر  2005