استاد خلیل الله خلیلی

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس


Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

سرود کهسار

 

از استاد خلیل الله خلیلی

 

 

شب اندر دامن کوه

درختان سبز و انبوه

ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشانی

                     شب عشق و جوانی

 

 

میان سبره و گل

نشیمنـــگاه بلبل

ز دور آید صدایی چون سرود آسمانی

                        ز نی های شبانی

فر از هساران

قدمگاهً غزالان

قدمگاهً غزالان را کنم گوهر فشان

                   ز اشک ارغوانی

 

ببــــارد ابر نم نم

بلرزد شاخ کم کم

نباشد جز طبیعت هیچکس را حکمرانی

                            بغیر از شادمانی

من و تو هردو باهم

نشسته شاد و خــرم

من از دل با تواندر گفتگو های نهانی

                        تو گرم مهـربانی

بچینم گل برایت

بریزم پیش پایت

حمایل سازمت از لاله های ارغـــــوانی

                         چو یاقوت رحمانی

 

 

شهر کابل 1930 میلادی 1309 هجری خورشیدی

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول         شماره چهارم            نیمه اول ماه ثور             نیمهً اول     ماه می        2005