ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 


ی یӝ
ی ԝی ی ی...
ی ی
ی ی ی
ی ی
ی ی ی ی ی ǘی ی
ی

Ϙی ی
ȍی یی ی
یȘ ی
ی Ә ی
یی

"ی "

 ۳۴۱                         ۱۳۹۸       ی  یی        ǐ  ۲۰۱۹