ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی ی ی

    

 
ی Ґ

 

 

ی - ی ی ی /ی ی - ی . ی ی ی ییی ی ی - ϐی ی ی ی ی ی ی -. ی ی . ی یϐ- ʡ ϐی ی ی. ی ی ϡ ی Ϙی . ی - ϐی ی ی. ی ǘ ǘ- ی ʡ ی یی ی . ϐی ی ی ی ی ی . ی ѡ ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی . ی ی - Ԙی ی . ی یϐ ی ϡ ی ی . ی ی ی ی . Ϙی ی ی ی ϡ ی ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی یی یی .


ی یی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ی- ϐ ی ی. ی ی ی ϡ ی ϡ ی. ی ی ی ی یԐ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یѐ ی ی . ی ی ی ǡ ی ی ی ی یԐی ی ی ی .
یی ی یی ی - ϐی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ԡ ی ی ԡ ی یی Ԙ یԡ ی ԡ ی ی . ی ی ی ی ȡ ی ʐی ی .


یϐ ی ی ی ییی ϐی ی ی ϡ ی ѐ ی ی ی ی ϡ ϐی ی ی ی ǘ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی Ͽ ی Ґ ی ϐی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی . ی јی ј ی ی ʡ ϐی ی ی.
ʡ ی یی. ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ϡ .


ی ی ی. ی ϐی - ی ј.
 

 ۳۳۵                         ۱۳۹۸       ی  یی      ی  ۲۰۱۹