ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 
.. ϐی
 

 

 

ی ی ی ϐی
ی ی ϐی

Ӂی ی ی
ݘ ʘ ی ϐی

ی ی یی
ی ϐی


ی ی ϐی

ی ی
ی ی ی ϐی

ی ی ی ی ǘ
ی ϐی

ی
ی ϐی

ǘ ی
ی ϐی Ӂ ی ϐی

. . .

ی ϐی
* * *
ی Ӂ 2015
ی

  ۳۳۴                      /     ۱۳۹۸       ی  یی      ǁی  ۲۰۱۹