کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 

 مسعود قانع

 
 

بلبل آوارهء افغانستانم...

شاه ولی ولی "ترانه ساز" به جاودانگی پیوست

 
 
 

شاه ولی ولی "ترانه ساز" به تاریخ یازدهم دسامبر٢٠٠٧   جهان را وداع گفت. این ستاره پر فروغ موسیقی افغانستان که با خلق ترانه های فناناپذیر مانند "تو با منی تو با منی . . . " به آواز احمد ظاهر، "هنوزم هنوزم بیاد من هستی" به آواز استاد الطاف حسین سرآهنگ،" آزارم نتی که دلم تنگ اس . . ." به آواز احمد ولی  و "برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو . ." به آواز خانم سلما بر شهرت این هنر مندان بلند آوازه کشور و سایرین افزوده در حالی ما را ترک نمود که در عرصه موسیقی مقاومت، بی همتا بوده است.
 

شاه ولی ولی "ترانه ساز" با صدای جادویی، کمپوز آهنگهای جاودانه و با عشق سرشار به وطن، پیشرفت، آزادی و وحدت تمامی مردم افغانستان چهره درخشانی در دنیای موسیقی و فرهنگ ما بود.
 

شاه ولی ولی "ترانه ساز" هر چند در دنیای سیاست بصورت مستقیم وارد نشد اما  سنت پدر بزرگوارشان، شخصیت ملی و سیاسی ارجمند افغانستان محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه، وزیر دفاع و وکیل سلطنت اعلحضرت شاه امان الله غازی را در عرصه فرهنگ و هنر ادامه داد.

 

او در زمانیکه  بخش زیادی از هنر مندان دیگر نتوانستند و یا نخواستند هنر خود را در خدمت استقلال و آزادی افغانستان بگذارند پا پیش گذاشته و موسیقی مقاومت را در برابر تجاوز به کشور و در مبارزه با سیاه اندیشی، شکل بخشیده و بدینصورت نمونه تابانی برای هنرمندان از خود باقی گذاشت.

کجایی ای جنون ویرانه ات کو... 

دور هم جمع میشویم که او را و هنر او را بهتر بشناسیم و زندگی پربار او را که در هنرش ادامه دارد ارج بگذاریم. بزرگداشت از شاه ولی ولی "ترانه ساز" بزرگداشت از هنر موسیقی، بزرگداشت از موسیقی در خدمت مردم و آشنایی با کارهای درخشان اوست که در صدای خودش و سایر هنرمندان بازتاب یافته است.

 

درین محفل هنرمندان و صاحب نظران خاطره ها و شناخت خود را از  شاه ولی ولی "ترانه ساز" بیان میکنند.

  

مراسم بزرگداشت شاه ولی ولی " ترانه ساز":

زمان: ساعت ۲ بعد از ظهر ۳ فبروری۲۰۰۸

 

محل:

 Orintpalase Vilbeler Land Str.36

 60386 Frankfurt/M      

 

برگذارکنندگان: مسعود قانع، وجیهه قانع، رقیه رحیمی، صلاح قانع، نسترن قانع و جمعی از فرهنگیان افغان مقیم آلمان

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٦۵                          سال سوم                          جنوری 2008