کابل ناتهـ، پژواک دل انگیز زبان های گوناگون

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر گردان ازمانیلا قادر

پژواک دل انگیز زبان های گوناگون

 
 

برگرفته شده از فصلنامه

Wir direkt  

Norddeutsche Geselschaft für Diakonie

3/2007شماره

 

 

خانم میلان عظیمی دقیق میداند ,از چه سخن میگوید ,او در افغانستان طب دندان خوانده است وبه عنوان داکتر دندان برای مردمش خدمت کرده است ,او هجده سال قبل به آلمان آمد,او بار دگر در رشته پیداگوژی درس خواند,این تنها راهی بود که میتوانست شانس کار را در جامعه آلمان بیابد.خانم میلان مادر دو فرزند جوان,به علل گونه گون و نیز به خاطر عقاید مذهبی اش کمتر شانس کار را نصیب شد,اما او به خاطرکمتر  کردن, فراوان مشکلات زنان پناهنده و تقویت قدرت تطابق آنها به جامعه آلمان تفاهم بیشتر داشت.

 

او اکنون در محله " راینبک" هامبورگ در شعبه جنبی ادره کار هامبورگ به عنوان پیداگوگ اجتماعی کار میکند, او پروژه را زیر نام "کار و اموزش زبان"به پیش میبرد.در برنامه او پانزده زن با بیکاری مـــــداوم که بالای بیست و پنچ سال دارند و با زبان های متفاوت گرد هم آمده اند.چه دل انگیز است وقتی این افراد با زبان های مختلف با هم حرف میزنند.انها از کشور های افریقایی مثل گاناو توگو ونیز از قزاقــــــــــستان ,اکراین,روسیه سفید,عراق , ترکیه وافغانستان گرد هم آمده اند.

 

دو خانم آلمانی نیز به او کمک میکنند.یک مجموعه دل انگیز ورنگارنگ.

 

شاگردان او تقاضاهای گوناگون دارند,بخشی از آنان در کشور شان آموزش های بلندی دیده اند,و دانشگاه دیده اند.آنان برای زنده گی نو شان برنامه و اهداف خودشان را داشتند.آنان تلاش کردنـــــد,آموزش دیدند و کوشش به آموزش بیشتر کردند.اما با آنهم همه چیز گاهی بر هم میخورد و نمی توانند کار دلخواه خود رابیابند,شاید به علت تجربه کمتر.آنان شجاعت شان را از دست داده اند و نا امید شده اند.آنان اعتبار به اعتماد به توانایی شان را از دست داده اند.برای تقویت توانایی های آنان و نیزحمایت آنان برای داخل شدن به اجتماع و بازار کار ,اهداف پروژه میلان عظیمی است.آنان هر بار, شش ماه در این پرژه درس میخوانند و دو هفته آموزش های عملی میبینند.تقویت زبان آلمانی  وچگونه نوشتن تقاضای کار, بر نامه اساسی خانم عظیمی را تشکیل میدهد.

 

بعضی از خــــانم ها چند سالی را در آلمان گذشتانده اند واما آموزش های زبانی ندیده اند,و نیز در زادگاه شان آموزش کافی ندیده اند و امکان انکشاف نداشته اند.در پروژه خانم عظیمی خواندن و حرف زدن به زبان آلمانی را میآموزند تا بتوانند در جامعه آلمان آمکان کار یابی را تجربه کنند.آنان در بعضی مواقع اعتماد به نفس شان را از دست میدهند و ترس در وجود آنان خانه میکند.آنان به کمک نیاز داردند و تا تشجیع شوند تا توزازن شانرا در اجتماع بیابند.واین زمانی ممکن است تا خود را مطمین احساس بکنند خانم عظیمی در اداره کار آلمان توانسته است شایستگی اش راموفقانه به نمایش بگذارد.  

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٣    دسمبر    2007