کابل ناتهـ، استاد پرتو نادری، سروده ی زیبایی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

زیبایی

 
 
 

        صدایت به دختری می ماند

        در سبزترین دهکده دور

        که از ترانه جویبار

        پای زیبی به پا دارد

        و از نجوای باران

        گوشواره یی در گوش

        و از رشته آبشار

        گلوبندی به گردن

        تا گلخانه آفتاب را

        با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید

        و تو به اندازه ی صدای خویش زیبایی ....

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٩       اکتوبر       2007