کابل ناتهـ، آرش آذیش، نوحه

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

نوحه

 
 
 

 

غریبه مثل هراس ِ

 

                       پلشت ِ یک کابوس

 

حضور موذی ِ

 

                 یک اضطراب ِ بی پایان

 

غریبه کیفر ِ

 

             بیدادگاه مرگ من است.

 

غریبه عمرمرا

 

           مثل ِ سایه میدزدد

 

ولحظه های مرا

 

کزظلام لبریز اند

 

درون دخمه ی تاریک ِ

 

                   خاطرات سیاه

 

به خاج ِ

 

نفرت و نفرین وکینه میکوبد.

 

 

 

 

  

غریبه مثل بلا

 

مثل ِ سرنوشتی شوم

 

تمام هستی  ِ من را

 

به خویش آلوده

 

وانهدام مرا

 

تا عفونت ِ تسلیم؛

 

به ابتذال وریا وگنه

 

                   رقم زده است

 

غریبه مرگ من است.

 

 

دهلی1985

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٩       اکتوبر       2007