کابل ناتهـ، نشریه ی راه نیستان

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشريه ي

راه نیستان
 

به پیشواز هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی ـ رومی

 
 
 

 نشریه یی راه نیستان که در شهر انقره ی کشور ترکیه از سوی سفارت کبرای افغانستان در آن شهر، به نشر رسیده در ماهیت نشریه ی پژوهشی ـ ادبی و فرهنگی میباشد و آرزو رفته در عرصه های فرهنگ، تاریخ و هنر به چکاد بلند بازتابی اندیشه ها دست یازد.

نخستین شمارهء آن کلأ در مورد زنده گانی و افکار خداوند گار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی ـ رومی است که قلمزنان بلند دست مقالات و پژوهش های شانرا پیشکش خوانندگان محترم داشته اند.

 

 

این نشریه که مدیر مسوؤل آن جناب عبدالقیوم ملکزاده میباشد، از همدلی بیدریغ شماری از نخبه گان ادب و فرهنگ افغانی را چه در گروه مشورتی و چه در جمع هیأت تحریر برخور دار است که در واقع برای مطالعه کننده گان این امید قوی را عنایت میدارد تا کار های بکر، شاز و نادرِ عرصه پهناور فرهنگ افغانستان را از او متوقع بود.

 

در ستایش کارنامهء نخستین آن چندی پیش، جناب پروفیسر عنایت الله شهرانی نکاتی نگاشته اند بناأ باب جسارت بر آن برای هر تازه کاری ادب و هر موی سفید تحقیق به آسانی باز نخواهد شد.

 

اما خوب است حرف دل را صرفأ روی صمیمیت و همزبانی و هموطنی خدمت حضرت ملکزاد عرض بدارم تا در شماره های آینده در صورت امکان مدنظر گیرند.

 

لطفأ اندازه خط نشریه را کمی بلندتر انتخاب دارید تا آنهایی که از جنگ در وطن و تنهایی در غربت به سوی کمی بینی سوق داده اند، از مطالب این نشریه وزین نیز مستفید شوند.

 

این پیر آشفته پندار، شخصأ از جناب حاجی برکت الله نادری، در عالم کلأ ناشناسی تشکر میدارد که مصارف این نشریه حجیم را متقبل شده اند. از درگاه خداوند برای شان مؤفقیت های مزید آرزو میدارم. ایکاش شماری همچو خیرخواهان و دوستان فرهنگ افغانستان بیشتر گردد. امروز عده ی از نویسندگان بهترین فرآورد ادبی و فرهنگی را تکمیل کرده اند ولی دوسیه های نوشتار شان در زیر گرد و خاک روزگار  بنابر مشکلی پولی اقبال چاپ را نصیب نشده اند.

 

خوانش این برگنامه فرهنگی را از صدق دل برای اهل مطالعه مشوره میدهم.

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007