کابل ناتهـ، غلام حیدر یگانه، از حق نگذر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلام حیدر یگانه

 

 

 

از حق نگـذر

 

 

برّه مي توان نگاشت بر تپه هاي نزديك

مي توان بخار جلگه يي را در يك مقاله نوشيد گاهي

يا ببري را در ابرها دستآموز كرد با بلند نگري

و در فصلي كه گوزنها شاخ عوض مي كنند

سيبهاي چشم را بيرون آورد براي گردگيري

 

تو كه درخت را حفظي

يعني «الف» در قامتت متجليست

كه به كمال توله سگ در معجزة هستي معترفي

و در تقدس جانور، رها از زنجير روده، مومني

يعني تو

اسم اعظم «جيك جيك» در گنجشك را مسلماني

 

پس، اي گبر گريزنده

به آنكو سيماش، طهارت زمين پس از برف است

و حرفهاش، ساده ترين بيد برگهاي امسال

كه دستهاي پونه يي پرزدارش

رنگين ترين جوجه خارپشتهاي خداست

نماز گزار

و بگو:

مادر، ببخش!

و بگو:

وطن، قاصرم!

اي محكوم به بي مرگي و پردلي و شوق

ديگر از حق نگذر!

صوفيه، 2007م

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۵        اکست       2007