کابل ناتهـ، افسر رهبین، سرود جنگلی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افسر رهبين

  

سرود جنگلی

  

بلای زرد خزان میبرد بهار مرا
بیا که باز نیابی به جز غبار مرا

کشیده ام ستم سایه های تنهایی
که زیر پا نکنی لعل انتظار مرا

کنون که گور شبم میکشد نمی آیی
چه سود از آنکه چراغان کنی مزار مرا

به دام وسوسه صیاد روزگار گرفت
غزال زخمی صحرای اختیار مرا

که میبرد؟ به سپیدار باغ دیدارت
سرود جنگلی شام ناله زار مــــرا

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007