کابل ناتهـ، تعیین رییس جدید رادیو و تلویزیون ملی داکتر واحد نظری

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهالی کابل ناتهـ،
تعیین جناب استاد داکتر عبدالواحد نظری را
به حیث رییس جدید رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
گام ارزنده پنداشته و تقرر شان را
 از صمیم قلب تبریک میگویند! 

تعیین رییس جدید رادیو و تلویزیون ملی بعد از مدت هایی مدید
 

داکتر واحد نظری یکی از فلم سازان کشور که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری ریاست جمهوری به حیث رییس عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تعیین شده روز چهارشنبه فعالیت خود را غاز نمود.
آقای نظری طی یک گفتگو به ماشام پخیر افغانستان گفت: در راه واقعا ملی شدن تلویزیون تلاش خواهد کرد و برنامه هایی مطابق به خواست مردم پخش خواهد نمود.

 

آقای نظری 55 سال قبل در ولایت قندهار تولد شده و پس از تعلیمات اپتدایی جهت تحصیلات عالی عازم کشور بلغاریا شد و با درجه دکتورا در رشتهء سینما به کشور بازگشت.

 

وی به عنوان استاد در پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل و منحیث رییس در افغان فلم و انجمن سینما نیز وظیفه اجرا کرده است. سریال (د کوندی زوی) یکی از برجسته ترین آثار هنری آقای نظری است

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007