کابل ناتهـ، تماشا سروده ی تازه از آرش آذیش

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

تماشا

 

پیکر ِ  کهربایی ِ

 

                 خیس اش

 

زیر ِ آفتاب  ظهر

 

خواستنی تر

 

پرستیدنی تر

 

تماشایی...

 

دیدن اش

 

یک دریا عطش

 

برازنده ی

 

یک غزلستان سروده ست !

 

16 جولای

 

2007-

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007