کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

طالبها ٢۳فرد سرداران قبایل را اسیر گرفته اند

برگردان ایشور داس

 
 

طالبها به بهانهء ملاقات با لوی درستیز پاکستان، ٢۳فرد سران قبایل را گروگان گرفته اند و به گفته ی مسوول امور، این حادثه در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده است.

 

براساس اطلاعات خبررسانی ای اف پی پاکستان، که برپایه ی آگاهی هایی اداره ی امنیتی و گفته های مردم استوار است، روز ۱۷دسمبر سال ٢٠۱٠ ، ٢۳ فرد سران قبایل این منطقهءوزیر ستان جنوبی را به قصبهء «زرمک» که در وزیرستان شمالی واقع است، دعوت کردند ولی تا حال از ایشان احوالی نیست. این ها به تاریخ هفتم دسمبر با لوی درستیز قوت های پاکستان ملاقات کرده بودند و به گفته یکی از حکام اداره قبایل نظر به اطلاعات این اداره، این دسته ی رسان در حراست طالبها به سر میبرند.

 

 

از سوی دیگر، اعظم فاروق، سخن گوی طالبها، از جایگاه ی ناآشکارا به اداره خبررسانی پاکستان اطلاع داده است کسانیکه با لوی درستیز پاکستان ملاقات کرده اند چگونه با ایشان برخورد شود، «عدالت ما» فیصله خواهد کرد.

براساس گفته ی سنخگوی طالبها، در وزیرستان جنوبی نیرو آنها کاهش نیافته و این گروگان گیری در واقع هوشداریست برای شهروندان این منطقه و مناطق دیگر.

ارتش پاکستان، سال پار، در نتیجه گسترش نفوذ طالبها در مناطق مرزی و سرگرمی های دهشت افگنانه ی آنها عملیات نظامی را در منطقه وزیرستان به راه انداخت که از اثر آن شماری بیشتر فعالین طالبها به منطقه وزیرستان شمالی فرار کردند.

 امریکا بر پاکستان فشار می آورد تا در منطقه وزیرستان شمالی دست به عملیات نظامی ببرد ولی حکومت پاکستان تا حال از اعلام فعالیت نظامی درین منطقه ابا ورزیده در حالیکه از سوی امریکا توسط طیارات بدون بیلوت به گونه پیگر یورش های نظامی درین منطقه صورت می گیرد.

منطقهء وزیرستان شمالی، مرز مشترک با افغانستان دارد و امریکا ادعا دارد که در آنجا طالبها و القاعده جاگزین هستند و نقشه های یورش علیه عساکر ناتو در افغانستان و دیگر فعالیت های دهشت افگنی را طرحریزی می دارند. اداره واشگنتن، این منطقه را خطرناک ترین محل به روی زمین میدانند.

امریکا، تا هنوز حملات طیارات بدون پیلوت درین منطقه را نه تایید و نه تردید کرده ولی گفتنی است که اداره سی آی ای، برنامه ریزی حملات طیارات بدون پیلوت به عهده دارد.

 

لینک اصلی این مطلب

 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14739862,00.html

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۵       سال شـــشم           جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی        اول جنوری ٢٠۱۱