ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
 
 
 

 

ی

 

ی   ݘ ی

1

 

ی ی   Ԙ

ی ی

 

ی ی

ی یی ی ی

 

ی ی ی

ی ی ی

 

یی

ѐ ی ی

 

э ی ی ی Ϙ ی

ی ی ی

 

ϐی ǐی ی

ی ی ی ی ی ی ی

 

ی ی

ی ی ی ی

 

ی ی ј ی ی

ی یی

 

1. : ی

 

ی

21 2010 - 30 1389

 

 

 

 

ی

 

 

یی ی ی

 

ی ی ی ی

ی ی ی ی

 

ی ݘ ی ی Ԙ

ی ی ㎐  ی

 

ی ی  یی

ی ی ی Ӂی ی

 

ی   ی 1

Ӂی ی ی

 

ی یی ی

ی ی   ی Ԙ

 

ی ی

ی ی ی ی

 

ی

22 2010 - 01 1389

 

1. : .  ی ی یϐ

 

ژ 

 

ی یی ی ی ی

ی ی ی   ی ی

 

ی  ی э ی

ی   یی 1

 

ی ی ی ی ی ی ی   ی

ی ی ی ی

 

یی ی ی

  ی یی

 

ژ ی ی یی ی

ی ی   ی ی

 

ی ی ی Ԙ ی

ی   Ԙ

 

ی ݘ ی

ی ی ی ʁی

 

ی ی   ی

ی

 

23 2010 - 02 1389

 

 

ی

 

ی ی ی

ی ی ی

 

ی ی ی

 

ی ی ی ی

ی ی ی ی

 

ی ی ی یی ی ѐ ی

  ی ی

 

ǘ ی Ԙ ی

ی ی

 

ی ی

ییی ی ی ی ی

 

ϐی ی  Ԙ ی ی

ی ی ی

 

ی ی  ی

ی ی ی

 

ی

25 2010 - 04 1389

 

 

۱۳۳                     ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠