ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ی ѐی 2005 .

ی ȍ ییی Ԑ یی

 

ی ی ی ی ی ѐ ی ی

ی ی ی ȡ ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی

ی

ی ی یی ی ی ی ѐ یی یی

ی یی ی ȡ ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی یی ی

ی ی یی ǘی ی

یی ی ʿ

 

 

۱۳۳                     ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠